Khai mạc Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/8/2012, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên năm 2012.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu tại hội nghị

Tham dự Lễ khai mạc hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT, Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh trung ương Trần Đức Lai, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết, các đồng chí đại diện lãnh đạo Quân khu V, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh và xác định Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức nhằm tăng cường phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc. Giúp cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm, chủ trương, chính sách về tôn giáo, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 129/KH-HĐGDQPANTW ngày 01/12/2011 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh trung ương về công tác của Hội đồng giai đoạn 2012-2016 đồng thời triển khai Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày 21/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo.

Trong thời gian 03 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề về quốc phòng – an ninh do các giảng viên Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện An ninh  và Cục Báo chí trình bày  bao gồm: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hiện nay về báo chí; Quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Bảo vệ biển đảo trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh được diễn ra từ ngày 27-29/8/2012.

Trong chương trình công tác, Thứ trưởng Trần Đức Lai sẽ thăm và làm việc với Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng, Sở TT&TT Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn.
 

Cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)