Hội nghị giao ban báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên

(Mic.gov.vn) - Miền Trung - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược trọng yếu của quốc gia, đang có sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội. Đây cũng là vùng có yếu tố đặc thù về địa hình, thời tiết, về vấn đề dân tộc và tôn giáo. Vì vậy, so với báo chí cả nước, hoạt động báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên có những khó khăn, phức tạp.
 


Ngày 16/8/2012, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Cục Báo chí, Cục Quản lý PTTH&TTĐT, Văn phòng Bộ TT&TT, Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng và gần 100 đại biểu là lãnh đạo các Sở TT&TT, lãnh đạo các cơ quan báo Đảng, Đài PT-TH, các Tạp chí của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên (từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên). Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tiếp nhận được những thông tin về tình hình báo chí cả nước 6 tháng đầu năm 2012 cũng như những đánh giá khách quan, khái quát về đặc điểm tình hình báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên với những ưu điểm nổi bật cũng như một số hạn chế cần khắc phục.

 Trong 6 tháng đầu năm 2012, báo chí cả nước nói chung và báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn tiếp tục gặp phải những khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, sự suy giảm báo in cũng gây nhiều bất lợi, nhưng về cơ bản, báo chí khu vực vẫn bảo đảm sự ổn định về số lượng và làm tốt công tác tuyên truyền.

 Đến nay, tại 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có 63 cơ quan báo chí in (trong đó có 21 báo và 42 tạp chí) và 18 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên; 19 đài phát thanh-truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hội nghị giao ban báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức định kỳ 6 tháng một lần nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng báo chí và tạo điều kiện cho báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin, phản ánh với các cơ quan chức năng về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động báo chí cũng như tiếp nhận, cập nhật những thông tin đánh giá tình hình hoạt động báo chí của cả nước nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng, giúp cho hoạt động báo chí trong khu vực ngày càng phát huy hiệu quả.
 Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm 2012 báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền; thực hiện đúng định hướng nội dung của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT cũng như của cấp ủy và chính quyền địa phương. Đặc biệt là công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Điều đáng ghi nhận là phần lớn các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tôn chỉ mục đích; thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ thông qua nhiều hình thức; năng động, tích cực trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác; tiếp tục đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái. Các đài phát thanh và truyền hình khu vực có chất lượng nội dung thông tin khá ổn định, không để xảy ra sai phạm về nội dung thông tin. Một số đài đã chú trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng các chương trình tự sản xuất, nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của người dân.

 Trong 6 tháng đầu năm 2012, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có 03 tập thể và 05 lãnh đạo cơ quan báo chí (đối với báo in); 03 tập thể và 03 cá nhân đối với phát thanh, truyền hình được xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng của nhà nước.

Bên cạnh những ưu điểm là chủ yếu, hoạt động thông tin báo chí khu vực còn một số hạn chế. Đó là: số lượng bài viết sắc sảo, mang tính định hướng lớn và đưa ra dự báo, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa nhiều; tình trạng thông tin thiếu chính xác vẫn xảy ra; vẫn còn những bài viết thiếu chiều sâu, thông tin mang tính một chiều, tính phát hiện và cảnh báo chưa cao; nội dung thông tin của một số báo, đài chưa thật sự hấp dẫn, thông tin về một số sự kiện lớn của đất nước chưa kịp thời; hoạt động truyền hình trả tiền còn xảy ra một số vi phạm.

 Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong việc thực thi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí tại địa phương của các Sở Thông tin và Truyền thông, cũng như những vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin báo chí, công tác đào đạo, bồi dưỡng biên tập viên, phóng viên đối với các cơ quan báo chí tại khu vực. Các vướng mắc của các Sở Thông tin và Truyền thông cũng như của các cơ quan báo chí đã được các Cục chức năng có liên quan của Bộ TT&TT giải đáp, hướng dẫn.

Kết luận hội nghị, thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy, các cơ quan báo chỉ phải nhận thức đầy đủ tình hình chung để thông tin kịp thời, chính xác nhằm tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của toàn xã hội. Đặc biệt, là thông tin về tình hình Biển Đông.

 Về những hạn chế trong hoạt động báo chí, Thứ trưởng vạch rõ 05 nguyên nhân dẫn đến sai phạm cần được chấn chỉnh, đó là: quy trình làm báo; nhận thức; thực hiện tôn chỉ, mục đích; việc cung cấp thông tin cho báo chí và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

 Thứ trưởng cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cũng như cơ quan quản lý báo chí cần quan tâm là: Tiếp tục đổi mới hoạt động báo chí; nhạy bén nắm bắt định hướng để tuyên truyền; kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của thế lực thù địch; tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm báo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại; làm tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí phát triển.
 
 Nhân chuyến công tác, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn và các đơn vị trực thuộc Bộ đã đến thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định và Nhà máy in Bình Định.

Cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)