Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 7/2012

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 06/08/2012, tại Trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 7 năm 2012. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, các Thứ trưởng Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ TT&TT cho biết, trong tháng 7/2012, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành TT&TT tiếp tục được duy trì tốt; hoàn thành đúng thời hạn các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, truyền hình, công nghệ thông tin. Bộ đã chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XI); kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; những vấn đề về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Giới thiệu nhiều cuốn sách, nhiều thông tin tư liệu quý phục vụ cho công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
 
Triển khai thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách và đầu tư năm 2012, xây dựng Kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 đúng mục tiêu, đúng nguyên tắc, tiến độ theo các quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý thuê bao di động, trong đó tập trung chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 về quản lý thuê bao di động trả trước. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi mặt của đời sống xã hội; tuyên truyền, phối hợp với các cấp, các ngành trong cả nước đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Xây dựng và bước đầu triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
 
Các cơ quan chức năng của Bộ, các Sở TTTT đã tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực công tác, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ cơ sở để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.
 
Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và mở rộng nhằm hỗ trợ cho các chương trình, mục tiêu phát triển ngành, hỗ trợ và tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như tiến độ xây dựng các văn bản QPPL do Bộ ban hành đã được đẩy nhanh hơn so với các tháng đầu năm, nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra; một số cơ quan báo chí vẫn còn để xảy ra sai phạm, vi phạm các quy định của Luật Báo chí.

Trong tháng 8, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi để trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 4; hoàn thành dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ; Chỉ đạo và định hướng công tác thông tin tuyên truyền về tình hình của đất nước, các nghị quyết trung ương, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; vấn đề biển, đảo và các vấn đề khác được dư luận quan tâm; kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012, Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống ngành Bưu điện 15/8;
 
Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; Nghiên cứu hoàn thiện công tác cấp phép và các biện pháp tổ chức quản lý đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, dùng chung hạ tầng để tiết kiệm đầu tư toàn xã hội. Triển khai các Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Chương trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Bộ sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng viễn thông và công nghệ thông tin trong khuôn khổ APEC (TELMIN9) tại thành phố Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga từ ngày 7-8/8/2012.
 
Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện và tổ chức thẩm định Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC). Chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức các Hội nghị: Tập huấn cho cán bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở của các bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2012; Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương, địa phương và báo Ngành trên phạm vi toàn quốc năm 2012; Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 74 và hướng dẫn triển khai Chương trình 1643; Tổng kết 5 năm thực hiện công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống ma tuý (2006-2011)... Thực hiện dự toán thu chi NSNN năm 2012, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 và rà soát, kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục triển khai xây dựng dự toán thu chi NSNN và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 và giai đoạn 2013-2015.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã điểm qua tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua. Bộ trưởng cũng đã giá cao những nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian vừa qua đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới gồm:Sớm hoàn thiện luật xuất bản; Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền chủ chương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân; Tiếp tục triển khai nghị quyết TW4; Tiếp tục triển khai các đề án đã được nhà nước phê duyệt…

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)