Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 01/08/2012, Đảng Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 và Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông.


Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT Trần Đức Lai chủ trì Hội nghị

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động xác định đúng, trúng những nhiệm vụ trọng tâm, trong 6 tháng vừa qua, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như thúc đẩy phát triển các lĩnh vực mà ngành quản lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo quốc phòng an ninh trong lĩnh vực quản lý của Bộ; Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập đạo đức Hồ Chí Minh; Chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức quần chúng ở cơ sở; Từng bước cải tiến lề lối làm việc và phong các lãnh đạo, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt trong cấp ủy, phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết; tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

Đối với nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012, Đảng ủy Bộ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ lớn sau: Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu rõ những khó khăn và thuận lợi của đất nước và của ngành để quyết tâm thi đua lao động, sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2012…; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay theo Kế hoạch số 446-KH/ĐU ngày 15/05/2012 của Đảng ủy Bộ TT&TT nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2012 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liên, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời sống tư tưởng trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên tích cực trau dồi đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; nêu cao ý thức tổ kỷ luật; phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đổi mới phương thức, nội dung, lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực hiện nghiêm quy chế làm việc trong các hoạt động của cấp ủy. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng cụ thể chương trình công tác tổ chức thực hiện khoa học để việc lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch 460 – KH/ĐU ngày 01/06/2012 của Đảng ủy… tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, nữ cán bộ và cán bộ khoa học kỹ thuật; Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát, phát hiện vi phạm, phòng ngừa ngăn chặn các sai phạm từ chi bộ; tăng cường công tác nắm tình hình; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định nhằm giữ nghiêm kỷ luật Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cần thiết để các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt tiêu chuẩn vững mạnh, tiên tiến. Chỉ đạo Công đoàn Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ triển khai Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ theo kế hoạch đã ban hành; Chủ động đối mới và nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể, tích cực chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ nỗ lực phấn đấu và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2012.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao kết quả công tác đầu năm của Đảng ủy Bộ TT&TT. Bộ trưởng chỉ đạo, 6 tháng cuối năm các đảng bộ cơ sở cần tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt cần chú trọng tới việc thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương  khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Góp phần phát triển mạnh hệ thống kết nối đa dạng với quốc tế, hình thành siêu xa lộ thông tin trong nước và liên kết quốc tế; tăng cường quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân…

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Trần Đức Lai tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí

Cũng tại Hội nghị, Đảng Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí: Hoàng Đình An – Trường Cao đẳng hữu nghị Việt Hàn; Nguyễn Khánh Toàn – Cục Quản lý PTTH và TTĐT; Tô Xuân Dũng – Ban Quản lý dự án Bộ TT&TT; Cao Đăng Phương – Cơ quan đại diện Bộ tại Đà Nẵng.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)