Hội nghị giao ban báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 29/010/2011, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên 9 tháng đầu năm 2011.


Tham dự Hội nghị có Vụ Văn xã - Khoa giáo, Văn phòng Chính phủ; Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ TT&TT; các Sở TT&TT, các cơ quan báo Đảng, Đài Phát thanh- Truyền hình, tạp chí của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các văn phòng đại diện cơ quan báo chí Trung ương tại thành phố Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn tham dự và chủ trì Hội nghị.
  Là địa bàn chiến lược trọng yếu của quốc gia, khu vực miền Trung – Tây Nguyên đang có sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là vùng có yếu tố đặc thù về địa hình, thời tiết khí hậu (như lũ lụt, bão tố) và có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Vì vậy, so với báo chí cả nước, hoạt động báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên có những khó khăn phức tạp đặc thù riêng, mặc dù vậy về cơ bản, báo chí khu vực vẫn bảo đảm được sự ổn định và làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.
Đến nay tại 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có 60 cơ quan báo chí in (trong đó có 21 Báo và 39 Tạp chí); 19 đài phát thanh - truyền hình địa phương và 3 đài truyền hình khu vực của Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó có 18 đài phát thanh - truyền hình và 01 đài phát thanh (Phú Yên); có 8 báo, tạp chí điện tử và 25 trang thông tin điện tử của các Đài Phát thanh, truyền hình và cơ quan báo chí in được cấp phép hoạt động theo quy định hiện hành; có 1.734 phóng viên thuộc 60 cơ quan báo chí in và 19 Đài phát thanh - truyền hình khu vực miền Trung và Tây Nguyên được cấp Thẻ nhà báo niên hạn 2011-2015.
Đánh giá chung, các cơ quan báo chí khu vực đã chấp hành nghiêm túc định hướng thông tin và chỉ đạo thông tin của cơ quan quản lý và cơ quan chỉ đạo báo chí; bám sát tôn chỉ, mục đích; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân trên địa bàn. Báo chí khu vực đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các vấn đề xã hội, đồng thời, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội.  Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm là chủ yếu, hoạt động thông tin báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí khu vực vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Vẫn còn một số tin, bài, chuyên đề, chuyên mục chưa hay, chưa có nhiều bài viết sắc sảo, mang tính định hướng lớn và đưa ra dự báo, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động phối hợp quản lý nhà nước về báo chí giữa Sở TT&TT các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên với các cơ quan chuyên môn của Bộ đã có những bước phát triển tích cực nhưng vẫn chưa được duy trì thường xuyên. Một số Sở TT&TT còn chưa thực sự chủ động trong đề xuất các biện pháp, giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh từ công tác quản lý hoặc xử lý đối với các sai phạm trong hoạt động thông tin của báo chí khu vực...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và có ý kiến phát biểu về những vấn đề mà báo chí cần quan tâm lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; nhấn mạnh những ưu điểm của báo chí địa phương, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần được khắc phục; kiến nghị, đề xuất với Bộ một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động báo chí cũng như trong công tác quản lý nhà nước về báo chí và mong muốn Bộ tổ chức định kỳ giao ban báo chí khu vực để định hướng thông tin tuyên truyền.
Phát biểu tại Hội nghị giao ban, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, những thành tựu của báo chí khu vực. Thứ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý báo chí cần quan tâm bảo đảm thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các giải pháp của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền các nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế -  xã hội; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đăng tải các tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch... Thứ trưởng lưu ý các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí tại địa phương. Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng đã giải đáp những vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu xung quanh vấn đề hoạt động và quản lý báo chí trên địa bàn khu vực...

Hoàng Giang

Cơ quan đại diện của Bộ tại TP Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)