Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2013

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/10/2011, Công đoàn cơ quan Bộ TT&TT đã tổ chức Đại hội nhiệm kì 2011 – 2013 để báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ mới. Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quỹ Doãn đã đến dự và phát biểu tại đại hội. Tham dự đại hội còn có các đại biểu đến từ các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.


Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ đã tổ chức tốt các hoạt động và phong trào thi đua, vận động cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kết quả khen thưởng về chuyên môn cuối năm đã phần nào phản ảnh rõ nét sự tham gia và đóng góp của Công đoàn các đơn vị. Công đoàn Cơ quan Bộ đã tổ chức tốt các hoạt động và tham gia tích cực các phong trào và hoạt động chung của Cơ quan Bộ, các hoạt động động của Công đoàn Bộ tổ chức và phát động. Phong trào công chức, viên chức trong khối Cơ quan Bộ đã được sự quan tâm thường xuyên của Lãnh đạo Bộ, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ, sự ủng hộ của Lãnh đạo các đơn vị và đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đoàn viên Công đoàn cơ quan Bộ đều rất quan tâm và nhiệt tình trong mọi phong trào công chức, viên chức nói chung và phong trào công chức, viên chức trong đơn vị. Các hoạt động nói trên luôn luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, đơn vị; có ý nghĩa thiết thực và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động, công tác xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2009-2011 - bà Đỗ Thị Tình báo cáo kết quả công tác của Công đoàn cơ quan Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2009 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ Công đoàn cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2011 - 2013.

Bên cạnh những thuận lợi, nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn Bộ cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc như: Kinh phí hoạt động của Công đoàn Cơ quan Bộ chỉ có từ nguồn thu kinh phí công đoàn được trích lại; Phần thu 1% Đoàn phí Công đoàn đã để lại các Công đoàn bộ phận chi 70% Đoàn phí và nộp về Công đoàn Bộ 30% vì vậy không đủ chi cho các hoạt động thường xuyên theo chỉ đạo của Công đoàn Bộ và các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Công đoàn cơ quan Bộ; Hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ có tính đặc thù riêng biệt, được ghép lại từ 9 đơn vị tham mưu độc lập thuộc Bộ, không có Đảng ủy cùng cấp để chỉ đạo, không có Thủ trưởng chuyên môn cùng cấp để phối hợp do vậy rất khó khăn cho các hoạt động công đoàn thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm; Số lượng đoàn viên công đoàn của Công đoàn Cơ quan Bộ khá đông mà tất cả các đồng chí trong Ban chấp hành đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, vì vậy hoạt động của Công đoàn Cơ quan Bộ chưa được thường xuyên, đôi lúc chưa tổ chức triển khai tất cả các công việc đến các Công đoàn bộ phận một cách hiệu quả thiết thực mà còn mang tính hình thức.

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2013, Công đoàn Cơ quan Bộ sẽ tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2011 – 2013 và kế hoạch hoạt động công tác hàng năm; Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học ngoại ngữ…, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của Bộ và làm tốt các công tác sơ kết các phong trào thi đua khen thưởng thường xuyên, đột xuất, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm; Vận động đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao vai trò công tác quản lý nhà nước của khối cơ quan Bộ; tăng cường công tác hậu kiểm việc thực hiện chế độ chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT; Tổ chức tốt các hoạt động công tác nữ công trong cán bộ công chức, tiếp tục phát động phong trào thi đua hai giỏi và tổ chức các hội thảo chuyên đề về giới, về chăm sóc sức khỏe gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; xây dựng gia đình văn hóa, gia đình nữ tiêu biểu; Làm tốt các công tác góp ý xây dựng Đảng, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

Tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và phòng chống tệ nạn xã hội; Làm tốt các công tác phát triển đoàn viên công đoàn và xây dựng công đoàn vững mạnh. Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra, nhất là kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; duy trì hoạt động thường xuyên, định kỳ ở các cấp công đoàn; Không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy Công đoàn Cơ quan Bộ, duy trì hoạt động một cách hiệu quả. Tăng cường cử cán bộ theo học các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu chính trị được giao; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên. Chỉ đạo tốt các hoạt động khác của Công đoàn và chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bộ TT&TT đã làm tốt các nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cũng nhất trí cao với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm vụ sắp tới của Công đoàn Bộ. Thứ trưởng cũng cho rằng thời gian tới, Công đoàn Bộ cần phải cố gắng hơn nữa, khắc phục những khó khăn vướng mắc, xây dựng Công đoàn Bộ ngày càng vững mạnh hơn. 

Đại hội cũng bầu dánh sách Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2013 gồm:

1. Hoàng Quỳnh Lan, Chuyên viên, Chủ tịch Công đoàn Vụ Khoa học – Công nghệ.
2. Trần Thị Thu Phương, Chuyên viên chính, Chủ tịch Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ.
3. Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Vụ Công nghệ thông tin.
4. Đỗ Đình Rô, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Thanh Tra.
5. Nguyễn Hoàng Học, Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Vụ Bưu chính.
6. Hồ Hồng Hải, Chuyên viên chính, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ.
7. Nguyễn Thanh Dung, Chuyên viên, Chủ tịch Công đoàn Vụ Pháp chế.
8. Phạm Bích Duyên, Kế toán viên, Văn phòng Bộ.
9. Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Vụ Kế hoạch – Tài chính.
10. Nguyễn Đình Trung, Chuyên viên chính, Chủ tịch Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế.
11. Nguyễn Thị Loan, Chuyên viên chính, Công đoàn chuyên trách.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011 - 2013

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)