Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son thăm và làm việc với Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - Ngày 21/9/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đến thăm và làm việc với Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi với Bộ trưởng có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, lãnh đạo Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính.


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son (ngồi giữa) tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã nghe ông Cao Đăng Phương – Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cơ quan đại diện báo cáo tình hình hoạt động của Cơ quan. Thực hiện Quyết định số 248/QĐ-BTTTT ngày 25/02/2009 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng, đến nay, bộ máy tổ chức của Cơ quan đã được hoàn thiện đầy đủ với 04 phòng chức năng và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cơ quan đã tích cực trong công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cơ quan cũng gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đã có kiến nghị với Bộ trưởng như: Địa bàn quản lý rộng, có nhiều yếu tố đặc thù, nhạy cảm về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội song cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Cơ quan đã xuống cấp; kinh phí hoạt động còn thiếu; công tác giao ban báo chí khu vực chưa được chú trọng như hai đầu thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nên việc định hướng báo chí khu vực có những hạn chế nhất định. Cần đưa hoạt động giao ban báo chí định kỳ tại khu vực thành một nhiệm vụ chính... 

Qua nghe báo cáo, Bộ trưởng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Cơ quan đại diện đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể, xuyên suốt của Cơ quan là phải thể hiện rõ và phát huy vai trò, vị trí của Cơ quan đại diện của Bộ tại khu vực; tạo mối quan hệ gắn kết, phối hợp tốt trong công tác với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tạo sự đồng thuận, đoàn kết; nâng cao trình độ về mọi mặt để đảm bảo mỗi công chức có thể đảm nhiệm được nhiều công việc khác nhau nhằm phấn đấu xây dựng Cơ quan đại diện của Bộ tại khu vực ngày càng vững mạnh hơn. Những kiến nghị, đề xuất của Cơ quan sẽ được xem xét, giải quyết.

 Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 22 - 23/9, Bộ trưởng cùng Đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn và thăm một số đơn vị trực thuộc Bộ tại Đà Nẵng.
 

Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)