Đăng ký 182 tỷ đồng triển khai chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số năm 2012

(Mic.gov.vn) - Tính đến thời điểm này đã có 2 Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công thương và 40 địa phương gửi đăng ký dự án, nhiệm vụ triển khai Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số năm 2012. Tổng kinh phí là 182 tỷ đồng trong đó nguồn vốn sự nghiệp là 38 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển là 151 tỷ đồng.


Các lập trình viên của một doanh nghiệp phần mềm ở TPHCM (Nguồn: TBKTSG)

Trong năm 2011, tổng kinh phí Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí là 238,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn sự nghiệp là hơn 51,3 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển là hơn 187,1 tỷ đồng.

Theo quyết định 50/2009/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Bộ TT&TT được giao thực hiện 11 dự án. Trong các dự án được bố trí vốn năm 2011, Dự án đầu tư xây dựng Quỹ phát triển nhân lực phần mềm và nội dung số đã cơ bản hoàn thành Đề án Quỹ, sẵn sàng trình Chính phủ; Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMi năm 2010 đã triển khai cho 16 doanh nghiệp và tiếp tục hỗ trợ cho 6 doanh nghiệp trong năm 2011. Dự án Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp đã được Bộ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.

Theo quyết định 50/2009/QĐ-TTg, các địa phương được giao 2 nhiệm vụ chủ yếu là phát triển khu CNTT tập trung tại 12 tỉnh, thành phố; thúc đẩy phát triển phần mềm nguồn mở tại 63 tỉnh, thành phố. Theo báo cáo của các địa phương, ngoại trừ Đà Nẵng, các dự án phát triển khu CNTT tập trung của các địa phương chưa được triển khai hoặc mới chỉ dừng lại ở mức lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Riêng Đà Nẵng trong 3 năm 2009-2011, ngân sách thành phố đã bố trí 51 tỷ đồng (ngân sách trung ương hỗ trợ 4 tỷ năm 2010) để xây dựng khu CNTT tập trung của địa phương. Hiện tại Đà Nẵng đã hoàn thành được công tác giải phóng và đền bù mặt bằng cho khu. Năm 2011, đa số các địa phương chưa được bố trí kinh phí triển khai thúc đẩy phát triển phần mềm nguồn mở do ngân sách trung ương chưa được phân bổ trong khi ngân sách địa phương hạn hẹp.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)