Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 18/08/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Ban Quản lý dự án chương trình mục tiêu quốc gia (BQLDA) đã báo cáo Thứ trưởng Trần Đức Lai về tiến độ triển khai các dự án chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ và các thành viên BQLDA


Theo báo cáo của BQLDA, Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở do Bộ TT&TT làm chủ đầu tư gồm có 03 dự án: Dự án “Tăng cường năng lực cán bộ TT&TT về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” với tổng kinh phí là 1.700 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp; Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”, tổng kinh phí là 45.500 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 42.500 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 3.000 triệu đồng; Dự án “Tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền về cở sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo” với tổng kinh phí là 21.435 triệu đồng sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. Về tiến độ thực hiện, cho đến nay các dự án cơ bản đã hoàn thiện hợp đồng, ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn, hoàn thành việc khảo sát, tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ. Dự án 01 và dự án 03 đã hoàn thành việc lập dự án và đã trình Bộ phê duyệt, riêng Dự án 02 BQLDA dự kiến sẽ trình Bộ trong tuần tới.

Trong thời gian tới, BQLDA sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, cụ thể sẽ tập trung vào một số công việc sau: hoàn thành việc phê duyệt dự án, tiến hành lựa chọn nhà thầu tiến hành cung ứng dịch vụ như đặt hàng in ấn xuất bản phẩm, ẩn phẩm truyền thông, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; triển khai các gói thầu theo quy định; lập và trình duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án 2; xây dựng kế hoạch biên chế trình Bộ phê duyệt, xây dựng dự toán chi tiết BQLDA…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đức Lai cho rằng tiến độ thực hiện các dự án còn chậm. Vì vậy, trong thời gian tới BQLDA cần triển khai xây dựng và nhanh chóng hoàn thiện các nội dung cụ thể của dự án để trình lãnh đạo Bộ. Thứ trưởng cũng chỉ đạo BQLDA cần tiến hành hướng dẫn nghiệp vụ cho các tỉnh/thành phố, hướng dẫn các đài phát thanh địa phương phục vụ cho công tác tuyên truyền của dự án…
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)