Bộ TT&TT trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 12/7/2011, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Đến dự có các đồng chí Lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ…


Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp trao uuyết định bổ nhiệm cán bộ cho ông Phạm Hồng Hải.

Trong đợt này có 8 cán bộ được Điều động và Bổ nhiệm gồm:

1: QĐ 1025/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2011, Điều động và Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Hương Giang, Trưởng phòng Phát thanh truyền hình Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ TT&TT. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/07/2011.

2: QĐ 1026/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2011, Điều động và Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông giữ chức Cục trưởng cục Viễn thông – Bộ TT&TT.

3: QĐ 1027/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2011, Điều động và Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông – Bộ TT&TT.

4: QĐ 1028/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2011, Điều động và Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Ngọc Mơ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông – Bộ TT&TT.

5: QĐ 1029/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2011, Điều động và Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông – Bộ TT&TT.

6: QĐ 1030/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2011, Điều động và Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông – Bộ TT&TT.

7: QĐ 1031/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2011, Điều động và Bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông – Bộ TT&TT.

8: QĐ 1032/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2011, Điều động và Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông – Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ cho các cán bộ được bộ nhiệm

Các quyết định trên có hiệu lực từ 15/08/2011.
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)