Bộ TT&TT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 04/07/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011. Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các Thứ trưởng, Lãnh đạo là Trưởng, Phó các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các đại diện các Sở TT&TT ( dự họp thông qua cầu truyền hình trực tuyến).


Hội nghị đã được nghe sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của Bộ TTTT. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm Bộ đã nhanh chóng triển khai thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”; Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xây dựng Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp huyện và một số xã trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đã hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành các văn bản QPPL hướng dẫn Luật Bưu chính, Luật Viễn thông. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 9 đề án trong Chương trình công tác năm 2011 và chương trình bổ sung. Những đề án được Bộ tập trung xây dựng và hoàn thiện nhanh, đảm bảo về tính pháp lý, chất lượng nội dung như Đề án thành lập Cục Viễn thông (đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 27/6/2011); Quy định về chỉ định doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế; Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng Tần số VTĐ. Bên cạnh các đề án trình Chính phủ, Bộ chủ động ban hành nhiều văn bản quản lý, cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bộ cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành thông qua Chương trình hành động theo Quyết định 322/QĐ-BTTTT để thực hiện Nghị quyết 02 và 11 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tính đến tháng 6 năm 2011, cả nước đã có 745 cơ quan báo chí in với 1.003 ấn phẩm báo chí, 184 báo, 561 tạp chí, 25 báo ngày, 67 đài phát thanh, truyền hình, 46 báo điện tử, 287 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và hàng ngàn trang tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, hội, hiệp hội, các doanh nghiệp; có gần 17 nghìn nhà báo, đang hoạt động trên khắp mọi vùng miền của tổ quốc và ở nước ngoài. Báo chí đã làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng, Nhà nước, vừa là diễn đàn của nhân dân; góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh, quốc phòng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hầu hết các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là các sự kiện lớn, đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân.

Ngành xuất bản cho đến nay đã có 64 nhà xuất bản; 128 Công ty Phát hành sách tỉnh, thành phố; 70 Công ty TNHH văn hoá tư nhân; 13.700 Trung tâm, siêu thị nhà sách, hộ kinh doanh sách; trên 1.200 cơ sở in công nghiệp với tôn chỉ, mục đích hoạt động gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản.

Doanh thu bưu chính, viễn thông 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 67.879 ngàn tỷ đồng, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2010. Tốc độ phát triển thuê bao điện thoại ước đạt 129,5 triệu thuê bao, trong đó 14,2 triệu thuê bao cố định giảm khoảng 1% so với năm 2010, 115,3 triệu tăng 2,3% so với năm 2010. Toàn quốc có 4,3 triệu thuê bao Internet, tăng 18 % so với cuối năm 2010.
 
Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các trường đại học. Thông qua các buổi làm việc, nhiều chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể được xác lập giúp cho công tác thông tin và truyền thông ngày càng phát triển sâu, rộng như Chương trình phối hợp hành động với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy chế phối hợp làm việc với Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Triển khai công tác khảo sát, điều tra tình hình hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hoá xã; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra đại lý Internet, Game Online, quản lý thuê bao di động trả trước và phát tán tin nhắn rác.
 
Trong 6 tháng cuối năm theo dự kiến, Bộ sẽ tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung triển khai thực hiện tốt các Đề án lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông, Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số; tăng cường công tác QLNN về báo chí, xuất bản; hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy chế quản lý mới của lĩnh vực báo chí và xuất bản; tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác QLNN ở địa phương, hướng dẫn các sở TT&TT thực hiện tốt chức năng QLNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đẩy mạnh công tác thanh tra, thanh tra trên diện rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tăng cường áp dụng truyền hình trực tuyến cho các cuộc giao ban, hội nghị; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động; ổn định tổ chức sau khi Chính phủ mới được thành lập, đoàn kết hợp lực xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông không ngừng lớn mạnh...
 
Tại hội nghị, nhiều Sở TT&TT đã phát biểu ý kiến về những khó khăn trong triển khai công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Các ý kiến phản ánh mọi vướng mắc trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ và một số vấn đề về cơ chế chính sách Nhiều Sở còn lúng túng trong triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ như: khó khăn về cơ chế tài chính trong việc triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở cần được tăng thêm nhân lực và có các chính sách vận động đảm bảo 12 triệu/ năm cho truyền thanh xã; cần có chính sách để các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông cho dùng chung cần tăng cường thời lượng kênh truyền hình cho các đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; tăng cường hướng dẫn cụ thể về hoạt động thông tin đối ngoại, việc ban hành các văn bản hướng dẫn của Bộ còn chậm, mô hình chính phủ điện tử được triển khai tại địa phương như thế nào, thiếu nguồn vốn để triển khai ứng dụng CNTT.
 
Các Vụ và các Cục có liên quan đã có ý kiến trả lời các kiến nghị của các Sở TT&TT. Các Thứ trưởng cũng đã có giải đáp về các vấn đề được các Sở kiến nghị và định hướng hoạt động trong 6 tháng tới.
 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đánh giá qua tình hình phát triển của đất nước 6 tháng đầu năm và điểm lại một số nội dung hoạt động Bộ 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng qua Bộ TT&TT cũng đã có nhiều thành tựu, hoàn thành được những công việc sau: Triển khai đồng bộ, quyết liệt Đề án đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT; Triển khai tích cực Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị chức năng thuộc Bộ; triển khai Đề án truyền hình trực tuyến từ trung ương đến địa phương; ban hành nhiều văn bản quản lý nhà nước; tổ chức thành công nhiều hội nghị lớn.
 
Tuy nhiên, các hoạt động của Bộ cũng vẫn tồn tại một số điểm như: quá trình triển khai các đề án trình Chính phủ còn chậm; một số lĩnh vực mà xã hội quan tâm vẫn còn lúng túng: trò chơi trực tuyến, báo mạng liên quan tới thuần phong mỹ tục, mê tín dị đoan hay là quản lý thuê bao di động trả trước, quản lý truyền hình trả tiền gắn với truyền hình liên doanh liên kết.
 
Về kế hoạch của 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng cũng chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ lớn có kết quả như: Đề án nước mạnh về CNTT&TT; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực tiến bộ; tổ chức tốt một số hội nghị lớn có liên quan định hướng hoạt động; triển khai hoạt động hợp tác với các nước trên thế giới và tuyên truyền cho các lĩnh vực hoạt động của Bộ; làm tốt các công tác thông tin tuyên truyền; tập trung giải quyết các vấn đề được dư luận quan tâm và chú ý; quy hoạch các khu công nghiệp tập trung…

Thu Hương - Thái Hưng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)