Khai giảng lớp tập huấn thực hiện Thông tư “Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh”

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 22/4/2011, tại Hà Nội, Cục Xuất bản – Bộ TT&TT đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn thực hiện Thông tư “Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh”. Đây là lớp tập huấn thứ hai tiếp theo của lớp tập huấn đã diễn ra ngày 21/4 về Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước do Cục Xuất bản tổ chức và hướng dẫn cho các Nhà xuất bản và các cơ quan liên quan dưới sự chỉ đạo của Bộ TT&TT. Tham dự buổi khai giảng có Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Qúy Doãn; Lãnh đạo Cục Xuất bản và đại diện của 23 Sở TT&TT các tỉnh Phía Bắc.  


Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn phát biểu tại lế khai giảng

Thông tư “Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh” quy định về việc xuất bản tài liệu không kinh doanh (tài liệu không bán, tài liệu phát miễn phí, tài liệu lưu hành nội bộ) không thực hiện qua nhà xuất bản mà do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp phép. Đối tượng áp dụng cho Thông tư là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, Cục Xuất bản – Bộ TT&TT, các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Cục Xuất bản và các Sở TT&TT các tỉnh/thành phố là đơn vị cấp giấy phép xuất bản cho cơ quan, tổ chức Việt Nam ở trung ương và cơ quan, tổ chức nước ngoài với những loại tài liệu có nội dung sau: Tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước; tài liệu hướng dẫn học tập và thi hành chủ trương đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, pháp luật của Nhà nước phục vụ địa phương; kỷ yếu hội thảo, kỷ yếu hội nghị, kỷ yếu ngành nghề của các cơ quan tổ chức Việt Nam, tổ chức Việt Nam đóng tại địa phương… Tài liệu có nội dung quy định được xuất bản dưới các hình thức là sách, băng đĩa, tranh ảnh, áp phích tờ rơi, tờ gấp.
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn cho biết, Bộ TT&TT giao cho Cục Xuất bản là đơn vị chủ trì hướng dẫn hai thông tư quan trọng để các đơn vị liên quan có sự thống nhất chung trong hoạt động xuất bản. Mặc dù đây là thời điểm nhiều công việc nhưng sự tham gia đầy đủ của các Nhà xuất bản và các Sở TT&TT các tỉnh Phía bắc chính là thành công bước đầu sự ra đời của hai thông tư này. Từ trước đến nay chưa có quy định chung nào về hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh và xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn, thông qua hai lớp tập huấn này, nội dung các thông tư sẽ được phổ biến rộng rãi và các đơn vị cũng sẽ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)