Chuẩn bị tổng kết cuộc điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 15/4/2011, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010 Bộ TT&TT đã báo cáo Lãnh đạo Bộ TT&TT về kết quả điều tra và xin ý kiến về việc công bố số liệu, tổ chức tổng kết, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc phục vụ cuộc điều tra. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng: Trần Đức Lai, Nguyễn Minh Hồng, Đỗ Quý Doãn, Nguyễn Thành Hưng đã tham dự.


Trong báo cáo, Ban chỉ đạo đã nhận định các mục tiêu cơ bản của cuộc điều tra thống kê đều đã đạt được. Ban chỉ đạo cũng đề xuất khen thưởng hơn 200 cá nhân và khoảng 30 đơn vị có thành tích xuất sắc trong cuộc điều tra. Dự kiến lễ tổng kết sẽ diễn ra vào tháng 5/2011 dưới hình thức kết hợp gặp mặt và qua cầu truyền hình ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)