Bộ TT&TT làm việc với các Bộ, Ngành về chính sách thuế trong hoạt động xuất bản

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 06/4/2011, tại 18 Nguyễn Du-Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Qúy Doãn đã có buổi làm việc với một số Bộ, Ngành về chính sách thuế và xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư ưu đãi trong hoạt động xuất bản. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ và Ban Lãnh đạo Cục Xuất bản, đơn vị chủ trì triển khai các hoạt động về chính sách thuế trong hoạt động xuất bản.


Theo báo cáo của lãnh đạo Cục Xuất bản, tại buổi làm việc ngày 21/2/2011 với Bộ TT&TT, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến kết luận về chính sách thuế trong hoạt động xuất bản. Theo đó, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoạt động xuất bản vào danh mục nhóm các ngành nghề trong lĩnh vực văn hóa để được hưởng chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% theo quy định hiện hành. Việc áp dụng thuế giá trị gia tăng có tính ưu đãi trong hoạt động xuất bản (sách chịu thuế là 5%, sách không chịu thuế là 0% hoặc 2-3% như các nước ASEAN; Bộ cần phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định). Mặt khác, trong ba lĩnh vực hoạt động của xuất bản (xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm) thì lĩnh vực xuất bản có vị trí quan trọng nhất, trực tiếp ảnh hưởng tới an ninh chính trị, tư tưởng của đất nước nhưng cũng đồng thời tham gia hoạt động kinh doanh để phát triển. Do vậy, cần có chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà xuất bản.

Đại diện các Bộ, Ngành liên quan đã thảo luận và thống nhất sẽ cùng với Bộ TT&TT tham gia đóng góp trình dự thảo quyết định về ưu đãi thuế riêng cho lĩnh vực xuất bản. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng sẽ sớm có quyết định chính thức cho chính sách này.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)