Triển khai thực hiện quy chế “Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại”

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 8/12/2010, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại đã báo cáo với Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn về kế hoạch triển khai thực hiện quy chế “Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại”. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.


Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được một số thành tựu bước đầu, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nói riêng và công cuộc đổi mới đất nước nói chung, giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu toàn diện hơn về Việt Nam; đáp ứng được nhu cầu thông tin chính thống từ Việt Nam tới cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn còn một số hạn chế như: lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại còn phân tán, hiệu quả chưa cao, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp... Nhằm giải quyết những khó khăn, hạn chế và nâng cao kết quả của công tác này, ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ban hành quy chế “Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại” và giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý thông tin đối ngoại.

Nội dung Quy chế công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại gồm: Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền được pháp luật quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại; tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại ở trong và ngoài nước; tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu về thông tin đối ngoại, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam; thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo; sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại... Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ và thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, thuộc Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về quy chế này.

Theo báo cáo của Cục Thông tin đối ngoại, công việc cần thực hiện  trong thời gian tới được dự kiến là: Thông báo tại giao ban báo chí thứ 3 hàng tuần tại Bộ TT&TT về những nội dung cơ bản của Quy chế để các báo đưa tin; biên soạn, in Quy chế để phát hành tới các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố; xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế; tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung quy chế tại một số địa phương; tổ chức khảo sát đánh giá công tác thông tin đối ngoại ở một số đơn vị trong và ngoài nước; tổ chức xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về hoạt động thông tin đối ngoại...

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng hoàn chỉnh Quy chế.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn cho rằng để làm tốt việc xây dựng Quy chế, Cục Thông tin đối ngoại cần chuẩn bị một kế hoạch chi tiết và cụ thể. Bên cạnh đó, nhất thiết phải thành lập Ban soạn thảo xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ TT&TT và Bộ Ngoại giao, trên cơ sở đó sẽ tiếp tục triển khai các công việc cụ thể. Thứ trưởng cũng chỉ đạo tại cuộc họp về thời gian dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2011.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)