Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2010 của Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 23/11/2010, tại trụ sở Bộ Thông tin và truyền thông, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế đã tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2010. Đến dự hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển và đại diện thường trực thi đua các Bộ: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.


Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và tình hình hoạt động của Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế do Bộ TT&TT (Khối trưởng) trình bày. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, báo cáo nhận định: các bộ, ngành đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua ở các bộ, ngành trong khối thường xuyên được đẩy mạnh, mục tiêu bám sát với kế hoạch của từng bộ, ngành; nội dung thi đua được cụ thể hóa trên các mặt. Các bộ, ngành trong khối đều triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Toàn khối đã thực hiện tốt kế hoạch hoạt động chung và thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Nhìn chung, công tác thi đua đã không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được tăng cường, tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua; nội dung các phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, các tiêu chí thi đua rõ ràng, thu hút đông đảo sự tham gia của mọi thành viên trong đơn vị; công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng của khối là chưa đôn đốc thường xuyên việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở; công tác phát hiện biểu dương người tốt việc tốt, chọn điển hình tiên tiến để nhân rộng chưa thường xuyên; việc giao lưu, học tập kinh nghiệm trong khối còn hạn chế.

Báo cáo cũng rút ra năm bài học kinh nghiệm để công tác thi đua khen thưởng đạt kết quả tốt hơn là cần thường xuyên có sự đổi mới về công tác thi đua khen thưởng, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng chuyên môn và các đoàn thể quần chúng phải coi đây là công tác thường xuyên, phải bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, khen thưởng phải gắn liền với thi đua và phải nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Báo cáo cũng đưa ra kiến nghị đề nghị Bộ Nội vụ trình ban hành sớm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ và mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng.

Trong thời gian tới, Khối cũng đặt ra 9 nhiệm vụ trong đó chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định các hình thức khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường kiểm tra đôn đốc, tiếp tục kiện toàn tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng cũng như tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho bản dự thảo báo cáo đồng thời đóng góp cho hoạt động thi đua khen thưởng trong khối. Các ý kiến tập trung góp ý báo cáo cần đưa ra các số liệu cụ thể hơn về đánh giá tác dụng của công tác thi đua khen thưởng với các đơn vị trong khối, kinh phí dành cho công tác thi đua khen thưởng còn hạn hẹp gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, quá trình xét các danh hiệu còn mất nhiều thời gian, các tiêu chí, tiêu chuẩn nên được bổ sung. Các đơn vị cũng có ý kiến nên tổ chức giao lưu giữa các đơn vị trong khối để trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong khối. Đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường có ý kiến nên xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng để tăng sự thuận tiện, chính xác cho công tác xét thi đua khen thưởng.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã kết luận, đề nghị thường trực khối hoàn thiện báo cáo sơ kết theo ý kiến đóng góp của các đại biểu; khẩn trương xây dựng tiêu chí chung hoạt động chung của cả khối, hoạt động thi đua giữa các bộ ngành trong khối; cụ thể hoá một số nội dung mà các đại biểu kiến nghị ví dụ như hướng dẫn vận dụng kinh phí hoạt động như thế nào, phân khối, phân nhóm thi đua và xét khen thưởng trong bộ, ngành như thế nào; có thể vận dụng hình thức kiểm tra chéo thay cho hoạt động giao lưu vì cuối năm là thời điểm rất bận rộn với các đơn vị trong khối...

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)