Hội nghị Giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Bình

(Mic.gov.vn) - "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến điện" là vấn đề chính được trao đổi tại Hội nghị Giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Bình, tổ chức ngày 06/10/2010 tại Cửa Lò, Nghệ An. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Lê Nam Thắng, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện Đoàn Quang Hoan và đại diện các đơn vị thuộc Cục; lãnh đạo và chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.


Ngày 22/10/2009, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI và 4 Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã ký kết biên bản phối hợp công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, việc phối hợp được các bên thực hiện nghiêm túc, có tinh thần hợp tác cao và đã đạt được một số kết quả bước đầu.  Đã tổ chức phối hợp kiểm tra định kỳ 07 đợt trên địa bàn 04 tỉnh với 62 đơn vị (Nghệ An tổ chức 2 đợt với 20 cơ quan, đơn vị, Hà Tĩnh tổ chức 2 đợt với 14 cơ quan, đơn vị, Thanh Hoá 1 đợt với 6 cơ quan, đơn vị, Quảng Bình 2 đợt với 22 cơ quan, đơn vị). Hầu hết các đơn vị đã chấp hành đúng quy định của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt như: chi nhánh Viettel tại Thanh Hoá và Viễn thông Thanh Hoá, Công ty VMS tại Nghệ An, Viễn thông Hà Tĩnh. Trung tâm đã phối hợp với các Sở xử lý 44 vụ vi phạm.

Công tác phối hợp cấp giấy phép vô tuyến điện cho các chủ phương tiện nghề cá được Trung tâm, các Sở và các đơn vị liên quan trên địa bàn (bộ đội biên phòng, các đài thông tin duyên hải, UBND các xã) triển khai từ năm 2007 và thực hiện khá tốt, đến nay cơ bản đã tiến hành cấp phép được 527 giấy phép trên địa bàn.

Việc cấp phép cho thiết bị truyền thanh không dây cấp phường, xã là một vấn đề mới và tương đối khó, mặc dù mức phí và lệ phí/đài là rất thấp. Nguyên nhân do nhận thức của các phường xã xem đây là thiết bị dùng để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nên được dùng miễn phí. Đây cũng chính là vấn đề đáng lưu ý, cần được xem xét để có giải pháp thích hợp trong thực tế hiện nay. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, nhờ sự nỗ lực của Trung tâm, các Sở TT&TT, UBND các huyện nên hoạt động cấp phép truyền thanh không dây bước đầu đã đi vào nề nếp, có hiệu quả, tránh được can nhiễu lẫn nhau và gây can nhiễu cho các mạng đài khác. Đến nay, Trung tâm đã cấp được 168 giấy phép (Nghệ An: 103, Hà Tĩnh: 30, Quảng Bình: 19, Thanh Hoá: 16).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phối hợp trong công tác quản lý tần số vô tuyến điện vẫn còn một số hạn chế: lực lượng thanh tra quá mỏng trong khi số lượng công việc nhiều, do vậy việc xử lý còn chậm so với quy định của Cục Tần số vô tuyến điện; việc bố trí thời gian để làm việc với các phường, xã còn gặp nhiều khó khăn do cán bộ phường, xã thường phải đi cơ sở; mức phí và lệ phí cấp phép cho thiết bị truyền thanh không dây quá thấp; các Sở TT và TT chưa đủ trang thiết bị để kiểm soát tần số tại địa phương.... Một lý do quan trọng và là nguyên nhân chính làm hạn chế hiệu quả của việc cấp phép tần số vô tuyến điện, đó là nhận thức của người dân, lãnh đạo UBND các phường, xã còn hạn chế. Ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện cho rằng: "Cùng với sự ra đời của Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, Trung tâm cần có trách nhiệm chủ động phối hợp để có biện pháp tuyên truyền có hiệu quả. Đối với các vấn đề thu lệ phí tần số của các đài truyền thanh không dây, trang thiết bị kiểm soát tần số cho các sở TT&TT, Cục sẽ có kiến nghị và giải pháp". Ông cũng lưu ý rằng: "Trong thời gian tới, cần lưu ý đến việc mạng 3G, 4G phát triển mạnh nên Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Sở để tránh việc can nhiễu tần số vô tuyến điện...".

Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã phát biểu ghi nhận những kết quả phối hợp về quản lý tần số vô tuyến điện trong năm qua, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, cấp phép, thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới; đồng thời đã có những định hướng trong vấn đề nguồn lực, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa Cục, Trung tâm và các Sở, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp trên địa bàn...

Lan Oanh

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)