Cơ bản hoàn thành “Sách trắng Công nghệ thông tin 2010”

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 15/6/2010, Vụ Công nghệ thông tin đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng về tiến độ thực hiện cuốn Sách trắng Công nghệ thông tin 2010 và xin ý kiến các đơn vị hữu quan thuộc Bộ để hoàn thiện sách trước khi xuất bản.


Sách trắng Công nghệ thông tin 2010 nhằm cung cấp thông tin, số liệu thống kê tương đối đầy đủ và toàn diện về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (CNTT-TT) trên mọi lĩnh vực.

Nội dung Sách trắng sẽ cung cấp các thông tin, số liệu thống kê chính thức về các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng CNTT-TT; Công nghiệp CNTT, Bưu chính, viễn thông; Ứng dụng CNTT; An toàn thông tin; Nguồn nhân lực CNTT; Hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; Hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT; Các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT lớn tại VN; các sự kiện CNTT-TT tiêu biểu hàng năm; Giải thưởng CNTT&TT; Các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp hàng đầu về CNTT.

Đây là năm thứ hai Bộ TT&TT xuất bản Sách trắng Công nghệ thông tin. Sách trắng năm nay có cấu trúc gần giống cuốn Sách trắng năm 2009 và được bổ sung thêm một số thông tin như: chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT; chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT; xuất nhập khẩu CNTT; số liệu về an toàn thông tin; kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm CNTT-TT; Giải thưởng CNTT&TT 2009, khu công nghệ cao và công nghiệp CNTT; số lượng thuê bao 3G; chỉ tiêu CNTT,…

Việc xây dựng Sách trắng năm nay có thuận lợi là cơ quan soạn thảo đã có kinh nghiệm, tuy nhiên, do số liệu được cung cấp từ nhiều nguồn nên để đảm bảo số liệu chuẩn xác đòi hỏi nỗ lực lớn của cơ quan soạn thảo. Vụ Công nghệ thông tin đã báo cáo xin ý kiến Thứ trưởng về việc có nên cập nhật số liệu của cuộc Điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010 vào Sách trắng hay không do thời điểm kết thúc điều tra là 30/6/2010.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng kết luận, thời điểm chọn số liệu thống kê sẽ là tháng 12 của các năm, thông tin mới nhất sẽ được cập nhật theo quý để lưu trữ thành hệ thống thuận tiện cho việc tra cứu, tham khảo. Thứ trưởng chỉ đạo Vụ CNTT rà soát một lần nữa nội dung cả phần tiếng Việt và tiếng Anh, hoàn chỉnh và gửi các đơn vị để lấy ý kiến lần cuối vào 21/6.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)