Họp Ban điều hành triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 18/5/2010, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã có buổi làm việc với Ban Điều hành (BĐH) triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN).


Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an cùng với đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

Về tình hình triển khai UDCNTT trong hoạt động của CQNN thời gian qua, Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ƯDCNTT cho biết đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống tổ chức chỉ đạo điều hành ứng dụng và phát triển CNTT được kiện toàn bao gồm: Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT, Ban Điều hành triển khai công tác UDCNTT trong hoạt động của CQNN và Ban Chỉ đạo CNTT của các Bộ, tỉnh; Hệ thống các cơ quan chuyên trách về CNTT các Bộ, Ngành, các Sở TT&TT địa phương. Hạ tầng kỹ thuật CNTT đã được xây dựng đảm bảo triển khai các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước tốc độ cao, đa dịch vụ đảm bảo an toàn, bảo mật đang được hoàn thiện. Hiện nay, khoảng 85% cán bộ, công chức tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 55% cán bộ, công chức tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được trang bị máy tính làm việc; 85% các cơ quan hành chính nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kết nối mạng nội bộ LAN, mạng Internet. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT đã phát triển rộng rãi, 85% cán bộ, công chức tại các Bộ và 78% cán bộ, công chức tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khả năng sử dụng máy tính phục vụ công việc. Nhiều cơ quan nhà nước đã chú trọng sử dụng hệ thống điện tử trong công việc làm giảm chi phí hoạt động, tăng tốc độ xử lý thông tin; phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai tương đối rộng khắp ở các cơ quan Trung ương...

Trong giai đoạn 2011 – 2015 sắp tới, việc ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước sẽ được triển khai rộng khắp. Việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho các hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin lớn, đảm bảo tính cấu trúc, hệ thống chung của quốc gia, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động các cơ quan nhà nước; phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước mắt tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia về con người, đất đai, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thương mại tạo nền tảng triển khai Chính phủ điện tử.

Định hướng đến năm 2020, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, từng bước tích hợp các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập môi trường mạng rộng khắp phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hầu hết giao dịch của các cơ quan nhà nước được thực hiện môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Một số chương trình triển khai đó là: Phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển các hệ thống thông tin và sơ sở dữ liệu lớn; ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại cuộc họp, BĐH đã trao đổi về trách nhiệm của các Bộ trong việc thẩm định phê duyệt Kế hoạch UDCNTT trong hoạt động CQNN giai đoạn 2011 – 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội khác; Báo cáo về công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn nghị định số 102/2009/NĐ-CP; Báo cáo tình hình triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng - Trưởng BĐH cho rằng, việc triển khai UDCNTT trong hoạt động CQNN là nền tảng triển khai Chính phủ điện tử, chính vì thế các Bộ, Ngành khác cần cho ý kiến đóng góp sớm để hoàn thành bản dự thảo chương trình hoạt động năm 2011 – 2015. Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan trong thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản hướng dẫn Nghị định số 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thứ trưởng đề nghị các Bộ, Ngành khác cần có đơn vị truyên trách về CNTT và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công An, Bộ TT&TT về triển khai UDCNTT trong hoạt động CQNN…
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)