Bộ Thông tin và Truyền thông kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 17/5/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ TT&TT.


Tại buổi lễ, sau các tiết mục văn nghệ ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã có bài diễn văn về cuộc đời, sự hy sinh, phấn đấu hết mình cho dân tộc của Người, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ trưởng cũng đã có tổng kết sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông gắn với sự phát triển chung của đất nước. Bộ trưởng cũng đã nêu những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nhằm phát huy truyền thống, “đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển nhanh toàn diện, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thắng lợi, góp phần đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc 5 Châu, đúng như khát vọng cao đẹp của Bác Hồ".

V. Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)