Bộ TT&TT triển khai các chuyên đề trợ giúp người tàn tật tiếp cận và sử dụng CNTT-TT

(Mic.gov.vn) - Ngày 14/5/2010, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học - Công nghệ để nghe báo cáo về tình hình thực hiện “Đề án Trợ giúp tiếp cận và sử dụng CNTT cho người khuyết tật” (NCCD) trong giai đoạn năm 2009 và kế hoạch triển khai năm 2010.


Thực hiện Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 382/QĐ-BTTTT ngày 08/11/2007 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, trong thời gian qua các đơn vị trong Bộ đã tiếp tục nghiên cứu và ban hành hai Thông tư của Bộ có nội dung liên quan đến hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng CNTT-TT, cụ thể là Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 19/4/2009 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng CNTT-TT.

Trong khuôn khổ Đề án NCCD, năm 2009, Bộ TT&TT đã tổ chức một số chuyên đề nghiên cứu sau: Nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật và công tác tiêu chuẩn hoá thiết bị sử dụng CNTT-TT; phát triển engine tổng hợp tiếng Việt (Viettalk for JAWS) tích hợp vào phần mềm đọc màn hình cho người khiếm thị; xây dựng thử nghiệm mô hình trang thông tin điện tử có tích hợp dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận sử dụng thông tin; xây dựng Cổng thông tin điện tử Người khuyết tật Việt Nam – đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận trang thông tin điện tử theo chuẩn W3C, tích hợp bộ lọc RSS và việt hoá công cụ kiểm tra tính tiếp cận Vilidate 1.0; xây dựng định hướng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án NCCD-6 trong năm 2009; xây dựng tài liệu Hướng dẫn chi tiết về công tác tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng CNTT-TT.

Trong năm 2010 các nhiệm vụ được đề xuất thực hiện là: Thực hiện một số chuyên đề nghiên cứu hỗ trợ việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp và có thể sử dụng kết hợp ngôn ngữ ra hiệu và đọc môi; thực hiện một số chuyên đề nghiên cứu hỗ trợ việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng truyền dẫn điện thoại để gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại; thực hiện một số chuyên đề nghiên cứu hỗ trợ việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về trang thông tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng thông tin; xây dựng mô hình trang thông tin điện tử có tích hợp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp; thực hiện một số chuyên đề nghiên cứu, hỗ trợ việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về hướng dẫn thiết kế dịch vụ tương tác qua điện thoại; nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính.
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)