Hội thảo xây dựng chiến lược Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kinh tế công nghiệp và thương mại

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 11/5/2010, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc Hội thảo xây dựng chiến lược cơ sở dữ liệu Quốc gia về kinh tế công nghiệp và thương mại.


Tham dự Hội thảo có ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đại diện Bộ Công an, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện các doanh nghiệp, các chuyên gia nước ngoài…
Ngày 31/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010. Một trong những mục tiêu đặt ra cho giai đoạn này và định hướng đến năm 2015 là ứng dụng CNTT để đổi mới phương thức quản lý tài nguyên thông tin trong các cơ quan nhà nước, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về con người, đất đai, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thương mại, tạo nền tảng cho việc triển khai Chính phủ điện tử Việt Nam. Theo đó, trong số những đề án được phê duyệt tại Quyết định 48/2009/QĐ-TTg, Bộ Công Thương được giao chủ trì Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế công nghiệp và thương mại.
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các diễn giả trình bày các tham luận về các vấn đề như: Tiến tới xây dựng Cơ sở dữ liệu kinh tế Công nghiệp và Thương mại mang tầm Quốc gia; Chuẩn hóa thông tin thống kê trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia kinh tế Công nghiệp và Thương mại; Phân tích kinh doanh theo thời gian thực – Chuẩn bị sẵn sàng khung giải pháp; Kiến trúc tham chiếu cho quản lý Kho dữ liệu; Chiến lược an toàn thông tin trong Thương mại điện tử; Kinh nghiệm triển khai Xây dựng cơ sở dữ liệu về hàng hóa xuất nhập khẩu.
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm và như các ý kiến đóng góp vào các bài tham luận của các diễn giả nhằm xây dựng một lộ trình phát triển dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về Kinh tế công nghiệp và Thương mại một cách thuận lợi nhất…
Phát biểu tại cuộc hội thảo ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT khẳng định: “Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia, các đại biểu đến từ cơ quan, doanh nghiệp gặp gỡ, thảo luận chia sẻ các kinh nghiệp, giải pháp trong việc phát triển các cơ sở dữ liệu lớn. Bộ TT&TT hy vọng Hội thảo sẽ giúp ích cho Bộ Công Thương trong việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế công nghiệp và thương mại. Việc triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế công nghiệp và thương mại có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những phục vụ công tác quản lý Nhà nước, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp cũng như các tổ chức trong và ngoài nước mà còn phục vụ các hoạt động hợp tác đầu tư hội nhập quốc tế nói chung của đất nước...”. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng mong muốn Bộ Công thương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng CNTT nói chung, Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về Kinh tế công nghiệp và Thương mại nói riêng. Bộ TT&TT luôn sẵn sàng phối hợp với Bộ Công Thương trong quá trình triển khai các Dự án trên…

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)