Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 bắt đầu từ 0h ngày 01/6/2010

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 5/5/2010, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 và tập huấn hướng dẫn điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010.


Tham dự hội hội nghị có đại diện các Bộ, Ban, Ngành, UBND các tỉnh trực thuộc Trung ương, đại diện 63 Sở TT&TT trên cả nước (thông qua cầu truyền hình trực tuyến của Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel) và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông  (TT&TT).

Ngày 31/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 420/QĐ-TTg về việc thực hiện điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010. Ngày 7/4/2010, Bộ TT&TT đã có Quyết định số 470/QĐ-BTTTT ban hành phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010.

Nội dung cuộc điều tra bao gồm thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh, truyền hình. Đối tượng của cuộc điều tra bao gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, xã, huyện; văn phòng Đảng ủy; văn phòng HĐND, UBND cùng cấp; các hộ gia đình; các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet; các trạm thu phát tín hiệu phát thanh, truyền hình do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng.

Việc tiến hành điều tra thực trạng phổ cập dịch vụ viễn thông và nghe nhìn toàn quốc là rất cần thiết và có ý nghĩa nhằm thực hiện một số mục tiêu: Thu thập được các thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về điện thoại, Internet và nghe nhìn ở cấp trung ương và địa phương; xây dựng các chương trình, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực TT&TT góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các vùng miền; xây dựng các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT&TT trong những năm tới.

Cuộc điều tra còn giúp cung cấp thông tin phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển TT&TT của Đảng và Nhà nước năm 2011 – 2015 và đến năm 2020, đồng thời góp phần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số chích sách cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực TT&TT. Thông tin thu được thông qua điều tra sẽ giúp cơ quan ở trung ương và địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực TT&TT ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước; xây dựng và thực hiện các quy hoạch, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách cụ thể về kế hoạch phát triển TT&TT.

Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai khẳng định: “Đây là một nhiệm vụ rất lớn và quan trọng của năm 2010 mà Thủ tướng đã giao cho Bộ TT&TT chủ trì và phối hợp với các Bộ, Ngành khác và đặc biệt là đã giao cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng phối hợp triển khai. Cuộc điều tra này có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng đối với việc xây dựng chiến lược phát triển TT&TT của đất nước trong thời gian tới. Chính vì thế cần phải khẩn trương làm tốt các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho...”. Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng nhấn mạnh rằng: Sau nhiều năm phát triển ngành TT&TT chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông đã không ngừng phát triển mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo và liên tục được bổ sung công nghệ mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân ở mọi miền đất nước. Hoạt động ứng dụng CNTT ngày càng sâu rộng trong xã hội đặc biệt là trong quản lý Nhà nước, và trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình ngày càng được hiện đại hóa với nhiều phương thức truyền thông dễ dàng tiếp cận góp phần nâng cao dân trí có vai trò rất quan trọng trong việc phản ánh thực tiễn đời sống xã hội và tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Thời điểm điều tra sẽ bắt đầu từ 0h ngày 1/6/2010 đến ngày 30/6/2010.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)