Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/4/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1029/BTTTT-CBC V/v thông tin tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010; 35 năm giải phóng miền Nam và 120 năm ngày sinh nhật Bác.


Nội dung công văn tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động trong tháng 4 và tháng 5 về Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010; kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010) và kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010).

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức cấp nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức thông tin tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau các sự kiện... ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010; kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010) và kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010). Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tổ chức tuyên truyền tốt các hoạt động có liên quan.

Đối với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, bài xã luận, thông qua đó nhằm:

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết và truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Khẳng định những thành tựu của nhân dân trong việc đấu tranh giải phóng dân tộc, kết quả của công cuộc đổi mới của Đảng và nhà nước trong hơn 20 năm qua.

-  Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Khẳng định giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí chỉ đạo và thực hiện các nội dung trên. Kết quả thực hiện công tác báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 6/2010.

Tiến Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)