Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước triển khai chương trình công tác năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 31/3/2010, tại Hà Nội, Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước đã họp triển khai chương trình công tác năm 2010. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng - Trưởng ban điều hành đã chủ trì buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, đại diện Cục Ứng dụng CNTT - Cơ quan thường trực Ban Điều hành đã báo cáo một số định hướng công tác năm 2010 bao gồm các nhóm hoạt động chính là tổ chức các phiên họp toàn thể và chuyên đề, hội thảo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đôn đốc, đánh giá triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; tổ chức các hoạt động chuyên môn, đề xuất các nội dung thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế.

Các phiên họp chuyên đề, hội thảo sẽ thảo luận tìm giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điểu hành triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và giới thiệu, chia sẻ các chính sách, công nghệ, kinh nghiệm triển khai. Các hoạt động đánh giá sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng, xếp hạng ứng dụng CNTT, cho ý kiến, thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước, đề xuất tổ chức triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015. Ban điều hành cũng sẽ đề xuất các chính sách, quy định, giải pháp, mô hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước trong đó tập trung vào hướng dẫn quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng CNTT, thúc đẩy xây dựng và vận hành Chính phủ điện tử; đề xuất mô hình tổ chức quản lý CNTT, đề xuất các chuẩn, mô hình ứng dụng CNTT; đề xuất các quy định về quản lý cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Các thành viên Ban Điều hành đã có ý kiến đóng góp cho kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Ban điều hành. Các ý kiến đánh giá cao những nhiệm vụ do cơ quan thường trực Ban điều hành đề xuất tuy nhiên, khối lượng nhiệm vụ cần thực hiện năm 2010 có phần nhiều nếu so với nguồn lực của Ban điều hành. Một số thành viên Ban Điều hành thuộc các Bộ, ngành khác đã nghỉ hưu, chuyển công tác nên việc kiện toàn lại tổ chức của Ban  điều hành cũng cần được sớm thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo ngay trong ngày, cơ quan thường trực tập hợp tất cả các ý kiến của các thành viên Ban điều hành, hoàn chỉnh chương trình công tác năm 2010 trên tinh thần là kế hoạch xây dựng cần có tham vọng, nhưng cần phải thiết thực, cụ thể, có định lượng. Cần xác định Ban Điều hành không làm hộ các địa phương và phải xây dựng Bộ TT&TT là một cơ quan gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Trong thực hiện cần nỗ lực tuy nhiên không quá cầu toàn. Những nội dung do cơ quan thường trực xây dựng đều thực sự cần thiết do vậy nên mạnh dạn, với một số việc đã dự kiến và thấy đủ điều kiện thì nên tổ chức sớm. Các nhóm công việc đã báo cáo cũng cần thực hiện sớm.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)