Triển khai xây dựng quy hoạch viễn thông quốc gia đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 10/3/2010, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Viện Chiến lược TT&TT đã có buổi báo cáo Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng về kế hoạch triển khai xây dựng quy hoạch viễn thông quốc gia đến năm 2020.


Trong nội dung báo cáo của Viện báo cáo Lãnh đạo Bộ và xin ý kiến những vấn đề chính như:

-          Sự cần thiết thành lập Ban soạn thảo (BST) và Tổ biên tập (TBT).

-          Kế hoạch làm việc của BST và TBT mà theo dự kiến là kéo dài từ nay đến tháng 12/2010, bao gồm các phần việc: khảo sát thu thập số liệu, nghiên cứu các xu hướng về mạng lưới, dịch vụ, công nghệ và thị trường viễn thông một số nước trên thế giới, xây dựng dự thảo, xin ý kiến góp ý, thẩm định…;

-          Nội dung cơ bản của bản đề cương chi tiết quy hoạch bao gồm các nghiên cứu tổng quan, khảo sát hiện trạng viễn thông Việt Nam, dự báo xu hướng phát triển đến năm 2020, đề xuất các chỉ tiêu, định hướng phát triển và các giải pháp, tổ chức thực hiện, các dự án trọng điểm…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đóng góp của đại diện một số đơn vị, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã kết luận việc thành lập BST là cần thiết.

Thứ trưởng chỉ đạo Viện Chiến lược cần đẩy nhanh tiến độ một số đầu việc. BST cần có thời gian biểu hợp lý và cố gắng tuân thủ, tranh thủ thời gian thực hiện đảm bảo tiến độ; Hạn chế các cuộc họp không cần thiết để tiết kiệm thời gian; Cần bổ sung thêm Hội đồng thẩm định, Hội đồng tổ chức họp trong tháng 10/2010, sau đó hoàn chỉnh dự thảo để tháng 11/2010 trình lãnh đạo; Bản đề cương cần bám sát mẫu và có thể tham khảo thêm bản Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010 …

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)