Hoàn thiện hành lang pháp lý về lĩnh vực Bưu chính

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 5/3/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thành Hưng đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo và tổ biên tập sửa đổi bổ sung Nghị định 142/2004/NĐ-CP của Chính phủ về lĩnh vực Bưu chính tại trụ sở Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.


Quá trình áp dụng Nghị định số 142/2004/NĐ-CP thời gian qua cho thấy có một số điểm không còn phù hợp như: một số hành vi quy định trong Nghị định 142/2004/NĐ-CP về bưu chính, chuyển phát hiện không còn phù hợp với thực tế quản lý, nhiều hành vi mới nảy sinh mà chưa được quy định. Bên cạnh đó, các quy định mới ban hành cho phép mọi thành phần kinh tế được tham gia kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Cùng một hành vi vi phạm nhưng lại có sự khác nhau về mức xử phạt nếu so sánh Nghị định 142/2004/NĐ-CP và một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực khác như thương mại, đăng ký kinh doanh… đã được Chính phủ ban hành gần đây.

Xuất phát từ những lý do trên, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung điều 6, 7, 9, 10 của Nghị định 142/2004/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát hiện nay là hết sức cần thiết. Nghị định được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện một một bước hành lang pháp lý để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện tại và tình hình thực tế công tác quản lý nhà nước; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm mới phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước của Bộ TT&TT.

Tại cuộc họp, bà Đỗ Thị Tình - Phó Chánh Thanh tra Bộ cho biết đa số các Bộ, Ngành thống nhất cao về nội dung sửa đổi, bổ sung cũng như sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định 142/2004/NĐ-CP nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về Bưu chính, chuyển phát trong tình hình hiện nay, không có ý kiến trái ngược nhau về quan điểm. Một số ý kiến đóng góp cụ thể về nội dung dự thảo, Ban soạn thảo và tổ biên tập đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo.

Sau khi nghe báo cáo của Ban soạn thảo và tổ biên tập, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chỉ đạo Thanh tra Bộ cần xem xét lại nội dung Nghị định phải đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với pháp luật hành chính, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời phải có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và tăng hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)