Bộ Thông tin và Truyền thông điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010

(Mic.gov.vn) - Chiều 25/2/2010, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010 đã tổ chức họp triển khai các nội dung cuộc điều tra. Ban chỉ đạo được thành lập theo quyết định số 249/QĐ-BTTTT. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi họp.


Mục đích của cuộc điều tra nhằm đánh giá hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn trong toàn quốc nhằm tổng kết tình hình thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006 – 2010 theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 và làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách phát triển thông tin và truyền thông trong thời gian tới, hình thành dữ liệu Chính phủ điện tử của Việt Nam. Việc xây dựng cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu có phân tổ đến cấp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc về hạ tầng viễn thông, Internet, truyền thông về dân cư sẽ góp phần phục vụ công tác quản lý ở mọi cấp ngành và góp phần cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bằng việc minh bạch hóa hiện trạng phát triển nhờ kết quả cuộc điều tra mang lại.

Thời điểm điều tra dự kiến là ngày 01/5/2010. Thông tin số liệu tính đến hết ngày 30/4/2010 và tổng hợp, báo cáo, công bố kết quả điều tra vào quý III năm 2010.

Dự kiến sẽ có 3 loại phiếu điều tra chủ yếu: Phiếu khảo sát điện thoại, Internet và nghe – nhìn tại xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) áp dụng đối với 11.110 xã, phường thị trấn trên toàn quốc; phiếu khảo sát ở tổ chức dân cư cấp dưới xã (gọi chung là thôn). Áp dụng đối với khoảng 142.000 thôn, tổ dân phố trên toàn quốc; phiếu khảo sát hạ tầng và dịch vụ viễn thông tại các xã thuộc huyện (11 doanh nghiệp).

Mới đây, Bộ cũng đã điều tra thí điểm tại một số quận, huyện gồm: quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai khẳng định cuộc điều tra có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp thông tin, số liệu cho việc tổng kết thực tiễn các chính sách phát triển ngành đến năm 2010, xây dựng Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và phổ cập nghe nhìn giai đoạn 2011-2015. Đây là cuộc điều tra có phạm vi rộng, qui mô lớn, thu thập thông tin đến từng hộ gia đình, từng thôn bản và các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng trên toàn quốc. Thứ trưởng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các đơn vị hữu quan rà soát lại các chỉ tiêu, phương án điều tra, và lên kế hoạch thật tốt để khi đi vào triển khai sẽ không gặp vướng mắc... Để đảm bảo cho cuộc điều tra thành công, tiết kiệm, kế hoạch triển khai cần có sự chuẩn bị chu đáo và cần có sự phối hợp giữa Bộ TT&TT với các Bộ, Ngành liên quan và các địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, các đài phát thanh truyền hình trên phạm vi cả nước. Các đơn vị báo chí của Bộ thực hiện tuyên truyền rộng rãi về cuộc điều tra để tranh thủ sự ủng hộ của xã hội, góp phần đảm bảo cho cuộc điều tra thành công.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)