Xây dựng ngành viễn thông thông minh hơn

(Mic.gov.vn) - Ngày 05/11/2009 tại Hà Nội, Tập đoàn IBM đã tổ chức Hội thảo Công nghệ IBM cho ngành viễn thông, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã tới tham dự.


Tại hội thảo, Tập đoàn IBM đã giới thiệu những thông tin và giải pháp với chủ đề viễn thông thông minh hơn, đồng thời vạch ra tương lai dịch vụ viễn thông cho ngành viễn thông Việt Nam trong bối cảnh thế giới thông minh, năng động hơn. Các chuyên gia IBM đã thảo luận cũng như đưa ra những nhân tố quan trọng trong hệ thống truyền thông và những thách thức trong kinh doanh bằng những mô hình kinh doanh mới nâng cao hiệu suất hoạt động theo những phương pháp thông minh hơn...

Cũng tại hội thảo các chuyên gia cũng trình bày nhiều ý kiến cũng như tham luận như: Hiểu khách hàng, giữ khách hàng và thấu hiểu khách hàng của Michael She - Chuyên gia giải pháp quản lý thông tin toàn cầu của IBM Software; Tận dụng thông tin có chất lượng để nâng cao kết quả kinh doanh của Colin Tan SG; Kiến tạo dịch vụ & nâng cao qui trình môi trường kiến tạo dịch vụ thống nhất hợp lý – Nâng cao tốc độ triển khai sản phẩm viễn thông của Kedar Ramesh Walimbe; Giải pháp thông minh hơn để quản lý dữ liệu viễn thông tiên tiến nhất của Freddy CY Lee…

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã phát biểu đánh giá cao ý tưởng tổ chức hội thảo của Tập đoàn IBM, hội thảo đã giới thiệu nhiều công nghệ và giải pháp kinh doanh thông minh hơn trong một xã hội vận động rất nhanh. Thứ trưởng cho biết, những giải pháp được trình bày ngày hôm nay là những kinh nghiệm quí để các doanh nghiệp viễn thông, cơ quan quản lý nhà nước tham khảo.
 

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)