Xin ý kiến nhân dân dự thảo Thông tư

(Mic.gov.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến nhân dân Dự thảo thông tư cập nhật Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước 29/10/2009 đến 28/12/2009.


Theo dự thảo thông tư này: Bổ sung vào Danh mục các sản  phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước đã được ban hành theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông các sản phẩm sau:

1. Hệ điều hành:
a) Phần mềm hệ điều hành máy chủ Asianux Server phiên bản 3.0;
b) Phần mềm hệ điều hành máy chủ Fedora Server phiên bản 10;
c) Phần mềm hệ điều hành máy chủ Ubuntu Server phiên bản 8.10;
d) Phần mềm hệ điều hành máy trạm Ubuntu phiên bản 8.10.
2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
a) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản 8.3;
b) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL phiên bản 5.1.
3. Phần mềm thư điện tử máy chủ (Messaging Server):
a) Phần mềm thư điện tử máy chủ SendMail phiên bản 8.13;
b) Phần mềm thư điện tử máy chủ Postfix phiên bản 2.5.
4. Hệ quản trị nội dung (Content Management System):
a) Hệ thống quản trị nội dung Alfresco phiên bản 3.0;
b) Hệ thống quản trị nội dung Drupal phiên bản 6.10;
c) Hệ thống quản trị nội dung Joomla phiên bản 1.5.9.
5. Hệ thống cổng thông tin điện tử (Portal): Liferay phiên bản 4.0.
 
Mời quý vị độc giả tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư nêu trên tại đây

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)