Lấy ý kiến cho Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT -TT

(Mic.gov.vn) - Chiều 30/10/2009, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và một số Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có buổi làm việc với đại diện Hội Tin học Việt Nam, Hiệp Hội các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp điện tử Việt Nam lấy ý kiến đóng góp cho Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT -TT.


Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT – TT là một đề án lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội và có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước hiện nay. Đề án đã được Bộ TT&TT đưa lên Trang Thông tin Điện tử của Bộ tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cả nước, đến nay đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị. Cùng với việc lấy ý kiến trên mạng, Bộ TT&TT đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến các chuyên gia nhằm hoàn thiện đề án theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước cũng như trên thế giới.

Tại cuộc họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp với ý thức trách nhiệm cao, các ý kiến tập trung vào một số nội dung lớn của Đề án như: Xác định rõ thế nào là nước mạnh về CNTT trong đó mạnh về Công nghiệp CNTT hay mạnh về Ứng dụng CNTT; Khi xếp hạng thì nên lấy tiêu chuẩn nào cho phù hợp với thế giới và điều kiện Việt Nam; Đề án cần xác định rõ đâu là khâu then chốt; Xác định mục tiêu của đề án cũng như kết quả mang lại… Một số ý kiến cho rằng, cần xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để từ đó khuyến khích các nguồn lực xã hội tham gia thay vì hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước…, Bộ TT&TT cần rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản nào không phù hợp cần phải bãi bỏ cũng như lĩnh vực nào còn thiếu thì xây dựng đầy đủ hơn …

Thay mặt ngành Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân cũng như tổ chức đối với ngành TT&TT nói chung và Đề án nói riêng. Bộ trưởng nhấn mạnh trọng tâm của Đề án sẽ ưu tiên thứ nhất là phát triển hạ tầng CNTT – TT, thứ hai là đào tạo nguồn nhân lực, thứ ba là ứng dụng CNTT, thứ tư là phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và đưa thiết bị nghe nhìn đến hộ gia đình cũng như xây dựng một số các tập đoàn kinh tế mạnh. Mục tiêu sẽ tập trung cho phát triển nguồn nhân lực bậc cao, phấn đấu 1 triệu người làm CNTT, tổ chức chính phủ điện tử, công nghiệp công nghệ thông tin và nội dung số… Bộ trưởng mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia góp ý kiến để cùng với Bộ TT&TT làm thật tốt Đề án này.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)