Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nhập Ngành năm 2009

(Mic.gov.vn) - Sáng 8/10/2009, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức nhập Ngành” cho 107 học viên đến từ 17 đơn vị trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Trần Đức Lai đã đến dự và phát biểu khai mạc.


Trong bài phát biểu, Thứ trưởng đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa các lĩnh vực trong toàn ngành TT&TT, sự cần thiết của việc nắm được kiến thức tổng thể về ngành. Thứ trưởng đánh giá đây là một chương trình hết sức quan trọng với cán bộ của ngành và căn dặn các học viên có ý thức trách nhiệm và thái độ thực sự cầu thị, chấp hành tốt nội quy lớp học, tập trung nghe giảng, dành thời gian nghiên cứu tài liệu, thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng nội dung chương trình học. Thứ trưởng cũng giới thiệu và hệ thống lại các kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị cho các học viên.

Học viên của lớp học là cán bộ, công chức, viên chức mới tuyển vào ngành hoặc từ ngành khác chuyển về. Mục tiêu của lớp học là cung cấp các kiến thức tổng quan về Ngành TT&TT trên cả năm lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin và theo tám chuyên đề: tổng quan về Ngành TT&TT; hệ thống các văn bản pháp quy và ứng dụng pháp luật của Bộ TT&TT; quản lý Nhà nước về lĩnh vực Xuất bản, Báo chí, Phát thanh truyền hình và TTĐT, CNTT, Bưu chính và chuyển phát, Viễn thông và Internet. Kết thúc lớp học, học viên phải làm kiểm tra, đủ điều kiện sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình khoá học. Lớp học sẽ diễn ra trong hai ngày. Được biết đây là Khoá bồi dưỡng thứ 8 đã được tổ chức.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)