Thông điệp từ Tổng Giám Đốc Liên minh Bưu chính Thế giới nhân Ngày Bưu chính Thế giới 2009

(Mic.gov.vn) - Bưu chính cam kết phát triển xanh
Trái đất và con người trên hành tinh này sẽ không còn đủ khí để thở trong một tương lai không xa, cho dù các vấn đề về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu đã được chú trọng trong những năm gần đây. Vì thế, đã đến lúc chúng ta cần phải nghĩ lại hình thức tổ chức kinh doanh và thay đổi cách thức sử dụng năng lượng của mình.


Bưu chính thế giới cũng không thể đứng ngoài xu thế này: hàng năm, chuyển phát khoảng 430 tỉ bức thư, 6 tỉ bưu kiện, và khai thác hơn 600 nghìn điểm bưu chính và nhiều phương tiện vận chuyển khác đã làm cho bưu chính trở thành một tác nhân cơ bản gây ra hiệu ứng nhà kính. Như tất cả các tổ chức khác, chúng ta cần nghiêm túc tìm ra một giải pháp thân thiện hơn với môi trường.
 
Với sự hỗ trợ của Nhóm Dự án Phát triển bền vững, Liên minh Bưu chính Thế giới, cơ quan chuyên ngành của Liên Hợp Quốc về bưu chính, đã tiến hành những công việc quan trọng nhằm tính toán lượng khí thải các bon trong lĩnh vực bưu chính. Chúng ta hi vọng có thể đưa ra những số liệu thống kê của nghiên cứu này tại Hội nghị Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới tại Copenhagen (Đan Mạch). Cũng thông qua sự trợ giúp của Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc và các đối tác khác, mà chúng ta đã ký được thỏa thuận năm ngoái, chúng ta sẽ đề xuất một số giải pháp với các cơ quan bưu chính được chỉ định của các nước nhằm giúp họ giảm bớt lượng khí CO2 thải ra.
 
Để có thể thực hiện được điều này, tất cả các cơ quan bưu chính đều cần có sự thay đổi. Trong Ngày Bưu chính Thế giới 2009 này, tôi kêu gọi tất cả các thành viên trong gia đình bưu chính hãy suy nghĩ thận trọng về những tác hại môi trường trong hoạt động của chúng ta, và nếu ai còn chưa nghĩ đến điều này, thì hãy cố gắng thảo luận nghiêm túc về vấn đề này để bảo vệ hành tinh của chúng ta.
 
Trong bối cảnh khủng khoảng tài chính và kinh tế, quản lý hiệu quả các vấn đề môi trường có thể sẽ trở thành một động lực phát triển mạnh mẽ. Trước những thách thức về phát triển xanh, các doanh nghiệp cần tư duy lại quy trình xử lý, nâng cao hiệu quả, lập kế hoạch và giải pháp dài hạn về tiết kiệm năng lượng, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới thân thiện hơn với môi trường – từ đó, sẽ lôi cuốn được nhiều khách hàng hơn – và, cuối cùng, phải tạo dựng được một hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm.
 
Những hành động của các bạn nằm trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới, trong bản thân các doanh nghiệp hay cơ quan bưu chính, đều rất quan trọng và có ý nghĩa lớn; nhưng chúng tôi còn muốn các bạn hành động mạnh mẽ hơn bằng việc cam kết thực hiện chiến dịch “biến đổi khí hậu” của Liên Hợp Quốc. Sáng kiến này nhằm kêu gọi sự ủng hộ của hàng triệu cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức khác tham gia ký kết vào hiệp ước quốc tế mới giảm hiệu ứng nhà kính sẽ diễn ra tại Hội nghị về Biến đổi Khí hậu sẽ được tổ chức tại Copenhagen, Hà Lan. Liên minh Bưu chính Thế giới sẽ làm hết sức mình để đóng góp tiếng nói của ngành Bưu chính cho sự kiện này; còn bạn, bạn hãy góp tiếng nói của mình bằng cách tham gia ký trực tuyến trên trang website www.sealthedeal2009.org/petition/và kêu gọi các đồng nghiệp, khách hàng và nhiều người hơn nữa tham gia hoạt động này.
 
Chúc các bạn có một Ngày Bưu chính Thế giới 2009 thành công rực rỡ.

Tổng Giám Đốc Liên minh Bưu chính Thế giới UPU

Edouard Dayan

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)