Nghệ An: Tổng kết công tác TT&TT cụm I

(Mic.gov.vn) - Mới đây, Sở TT&TT Nghệ An đã tổ chức hội nghị giao ban cụm I để đánh giá kết quả công tác TT&TT năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016. Các đồng chí: Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở TT&TT; Đậu Vĩnh Thịnh – Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh, Cụm trưởng Cụm I chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND và phòng văn hóa thông tin các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, thị xã Cửa Lò và TP.Vinh.
 
Năm 2015, bảy đơn vị trong cụm đã tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên các lĩnh vực: Báo chí, xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, Internet, CNTT. Các địa phương đã chủ động tuyên truyền rộng rãi Luật Báo chí và các văn bản liên quan, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động theo đúng quy định; Chỉ đạo hệ thống thông tin tuyên truyền, Cổng TTĐT, Đài PT-TH huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở tập trung phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn; Tích cực định hướng công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, CNTT được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Hạ tầng viễn thông phát triển, nhất là số lượng trạm BTS tăng nhanh... Các đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT do Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã làm trưởng Ban chỉ đạo. Các đơn vị trong cụm đều được xếp loại đạt mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT cao.

Hoạt động của Cổng TTĐT, trang TTĐT của các huyện, thành phố, thị xã đều được quan tâm cập nhật tin tức hàng ngày, đăng tải nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật... góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính công và xây dựng chính quyền điện tử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác TT&TT năm 2015. Theo đó, đại diện lãnh đạo các địa phương đã đề nghị Sở TT&TT tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cấp xã; Xử lý tốt các vấn đề báo nêu; Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hàng năm cho công tác quản lý nhà nước về TT&TT cho các huyện, thành phố, thị xã; Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý phân cấp, phân quyền cho cấp huyện, cấp xã để quản lý các trạm BTS xây dựng trên địa bàn; Hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng CNTT;... Các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở TT&TT đã trả lời các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, ông Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở TT&TT đánh giá cao những kết quả về công tác TT&TT mà các địa phương trong cụm I đã đạt được trong năm 2015 và các đơn vị đã quản lý tốt hoạt động của Cổng TTĐT. Đồng thời Sở TT&TT yêu cầu năm 2016, các đơn vị thuộc cụm I thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Trong đó, lưu ý, các huyện cần tăng cường tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ về TT&TT; Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT các địa phương trong cụm; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 44 của UBND tỉnh về việc quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn; Tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cụ thể, theo đúng định hướng của tỉnh.

Tại Hội nghị đã tiến hành đánh giá công tác thi đua giữa các đơn vị trong cụm. Theo đó, có 5/7 đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về TT&TT năm 2015. Trong đó TP.Vinh và thị xã Cửa Lò đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu. Năm 2016, lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò là cụm trưởng, lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên là cụm phó cụm I.

Kim Oanh - Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)