VNPT Hà Nội sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội

(Mic.gov.vn) - Nhằm đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, VNPT Hà Nội đã huy động mọi nguồn lực đảm bảo mạng lưới, an toàn an ninh trong mọi tình huống tại khu vực diễn ra Đại hội.


 Ảnh minh họa

Ngay từ đầu tháng 10/2015, VNPT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Đẩy nhanh các tiến độ dự án, sớm hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước thời gian diễn ra Đại hội; kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống dây, cáp viễn thông đi trong khu vực nội thành, trang thiết bị, nguồn điện dự phòng, chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra.
 
Cụ thể, VNPT Hà Nội đã tiến hành chỉnh trang tuyến cáp nổi khu vực Cung văn hóa Hữu nghị, đấu chuyển, xử lý cột gãy đổ tại khu vực ngã tư Trần Bình Trọng -Trần Quốc Toản, giải phóng, di chuyển các hộp cáp tại hàng rào khu vực Cung văn hóa Hữu nghị, chỉnh trang các đường cáp treo, bó cáp thừa trong khu vực trên.
 
VNPT Hà Nội đã thực hiện giám sát, tổ chức điều hành ứng cứu thông tin, đảm bảo mạng lưới viễn thông được vận hành khai thác thông suốt, hiệu quả; Chủ động khảo sát lắp đặt thi công mạng LAN nội bộ, cung cấp thiết bị và đường truyền phục vụ Trung tâm Báo chí tại Đại hội Đảng thành phố; Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị phục vụ tăng cường sóng thông tin di dộng phục vụ Đại hội.
 

Mai Hồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)