Khai trương Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 15/10/2015, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của UBND tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.


 Các đại biểu bấm nút khai trương Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Năm 2012, UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nâng cấp Trang TTĐT của UBND tỉnh thành Cổng TTĐT của UBND tỉnh và xây dựng các trang thành phần của các sở, ngành, địa phương. Là đơn vị chuyên trách về CNTT của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai xây dựng hệ thống Cổng TTĐT của tỉnh với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Văn phòng UBND tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với Sở trong việc rà soát, xây dựng các chuyên mục, đặc biệt là việc đồng bộ dữ liệu, cập nhật nội dung thông tin. 35 sở, ngành, địa phương có trang TTĐT thành phần tích hợp vào Cổng TTĐT của tỉnh cũng đã quan tâm quản lý, cập nhật thông tin lên trang TTĐT của đơn vị mình.
 
Sau 03 năm xây dựng và hoạt động thử nghiệm, Cổng TTĐT của UBND tỉnh được khai trương hoạt động thay thế Trang TTĐT của UBND Quảng Bình. Cổng TTĐT của UBND tỉnh Quảng Bình và các Cổng/Trang TTĐT của các sở, ngành, địa phương được nâng cấp, hoạt động tuân thủ các quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang TTĐT hoặc Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước. Với trên 25 chuyên mục thông tin chính, Cổng TTĐT của UBND tỉnh là kênh cung cấp thông tin chính thống nhằm giới thiệu, quảng bá về Quảng Bình; về tình hình phát triển KT-XH, hợp tác đầu tư; tiềm năng, lợi thế của tỉnh; các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; các tin tức, sự kiện quan trọng diễn ra trong tỉnh; thông tin về thủ tục hành chính, cải cách hành chính, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến... 
 
Cổng TTĐT của tỉnh xây dựng và đưa vào hoạt động là một trong những nhiệm vụ của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; phù hợp với lộ trình cải cách hành chính thông qua thực hiện chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam cũng như xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và người dân; đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu tất yếu, khách quan của cuộc sống và sự nghiệp phát triển đi lên của tỉnh trong thời kỳ mới. 
 
Tại Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 9/6/2015 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng TTĐT của UBND tỉnh và Cổng/Trang TTĐT được liên kết, tích hợp với Cổng TTĐT của UBND tỉnh; UBND tỉnh đã giao cho Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành, cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu, sao lưu, phục hồi dữ liệu của Cổng TTĐT và các Trang TTĐT thành phần. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có các Trang TTĐT thành phần phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc liên kết, tích hợp thông tin, dịch vụ công trực tuyến lên Cổng TTĐT của UBND tỉnh. 
 
Phát biểu tại Lễ khai trương Cổng TTĐT của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong xây dựng, phát triển Cổng TTĐT của UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ có sự phối hợp tốt trong việc vận hành, quản lý và phát triển Cổng TTĐT của tỉnh, nhất là việc cập nhật các nội dung thông tin cần thiết, phù hợp với nhu cầu của người dân, chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./. 
 

Thúy Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)