Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

(Mic.gov.vn) - Để công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, Sở TT&TT Lào Cai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; các cơ quan xuất bản bản tin; các cổng thông tin điện tử thành viên tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV.


Theo đó, nội dung cần tập trung tuyên truyền là: tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội, nhân dân các dân tộc Lào Cai hướng về Đại hội; kết quả và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;  Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phổ biến sâu rộng kết quả, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; tuyên truyền chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

 
Ngoài ra, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh cần tập trung tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới; thành tựu của Lào Cai trong 5 năm qua, kết quả thực hiện 7 chương trình công tác trọng tâm, 27 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2011 – 2015; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; phản ánh các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV.  Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần thông tin, phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch, chống âm mưu diễn biến hòa bình theo quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân trong tỉnh hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV.
 
Để công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp được triển khai sâu rộng, hiệu quả, các cơ quan thông tin đại chúng cần tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức thực hiện truyền hình, phát thanh trực tiếp buổi khai mạc, bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV.
 
Đến thời điểm này, các cơ quan thông tin đại chúng lớn của tỉnh là Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Duy trì thường xuyên các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về Đại hội Đảng nhằm góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Nguyễn Thị Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)