Sở TT&TT Phú Yên sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2015

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 29/7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Yên đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015.


 Đồng chí Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc và đồng chí Huỳnh Như Ngân, Phó Giám đốc Sở TT&TT Phú Yên chủ trì Hội nghị (ảnh- Văn Đông)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Văn Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp hoạt động trong ngành TT&TT trên địa bàn Tỉnh. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Tỷ Khánh, Phó giám đốc phụ trách Sở; Huỳnh Như Ngân, Phó Giám đốc.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở TT&TT Phú Yên đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ngành TT&TT trên 5 lĩnh vực: Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Tỉnh. Sở bám sát yêu cầu, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh duy trì tổ chức tốt 02 cuộc giao ban báo chí định kỳ. Tham mưu UBND tỉnh dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 08/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh Quy hoạch bưu chính, viễn thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Trình UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên; kế hoạch thông tin đối ngoại Phú Yên giai đoạn 2015 - 2017. Tổ chức thành thành công Hội thảo khoa học “Phát triển xã hội thông tin - Phú Yên 2015 - Hạ tầng và nhân lực”.
 
 
Đồng chí Trương Văn Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu tại Hội nghị (ảnh- Văn Đông)
 
Báo chí, xuất bản, các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động diễn ra ở các Chi, Đảng bộ cấp cơ sở, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI tỉnh Phú Yên và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được thông tin đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.
 
Bưu chính viễn thông tiếp tục đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và tiếp tục phát triển, phục vụ tốt việc thông tin, liên lạc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhân dân và công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn các dịp Lễ, Tết. Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát đảm bảo ổn định; các hoạt động phục vụ sách, báo, khai thác, sử dụng máy tính, truy cập Internet công cộng tại các điểm bưu điện văn hóa xã duy trì hiệu quả. Theo số liệu thống kê có 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính - chuyển phát; 83 điểm bưu điện văn hóa xã và 35 thùng thư công cộng; tổng số trạm BTS trong toàn Tỉnh: 809 trạm; mật độ điện thoại đạt: 91 thuê bao/100 dân, (trong đó: Điện thoại cố định: 34.804 thuê bao; điện thoại di động thuê bao trả sau 33.034; thuê bao trả trước: 748.333). Doanh thu: 457,88 tỷ đồng.
 
Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh, đảm bảo duy trì độ ổn định Cổng thông tin điện tử UBND Tỉnh và các sub portal 19 các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Hệ thống xử lý văn bản điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành, trao đổi thông tin qua mạng (phần mềm iDesk) đã được cấp 1.385 tài khoản đang sử dụng tại các sở, ban, ngành; Cấp 2.475 tài khoản sử dụng thư điện tử công vụ (mail.phuyen.gov.vn); 1.596 tài khoản sử dụng thư điện tử công vụ nguồn mở đa cấp (iMail); dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 về cấp phép báo chí, xuất bản; phần mềm chuẩn hóa văn bản phường xã đã cập nhật số lượng văn bản mới là 1.638 giúp các xã, phường, thị trấn trực thuộc 09 UBND huyện, thị xã, thành phố tra cứu và khai thác thông tin phục vụ cho công việc hành chính hiệu quả.
 
Trong 6 tháng cuối năm, Sở TT&TT Phú Yên tiếp tục định hướng, chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tăng cường thông tin trên các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và nhân dân kịp thời, chính xác; chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI tỉnh Phú Yên và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc đến cán bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên 2015; phổ biến, hướng dẫn về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; lập dự án xây dựng và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật năm 2015 và giai đoạn 2015-2020 của Trung tâm Tích hợp dữ liệu. Phối hợp với doanh nghiệp CNTT và Viễn thông triển khai các chương trình hợp tác phát triển CNTT. Triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; xin chủ trương xây dựng lại Quy hoạch Bưu chính viễn thông giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Kiểm tra chất lượng dịch vụ mạng lưới bưu chính viễn thông nông thôn, Bưu điện văn hóa xã, bưu chính công ích tại các đại lý bưu cục, nhà trạm BTS,... Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thanh kiểm tra về quản lý nhà nước ngành TT&TT cho phòng Văn hóa thông tin cấp huyện và các đối tượng liên quan. Đồng thời, phối hợp Hội đồng giám đốc CNTT khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức Hội nghị năm 2015; Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 7 tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số năm 2015./.
 

Văn Đông – Văn phòng Sở TT&TT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)