Lai Châu: Giao ban báo chí Quý 2/2015

(Mic.gov.vn) - Hội nghị giao ban báo chí quý 2/2015 đã được tổ chức vào sáng ngày 08/7. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí và các ấn phẩm mang tính báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.


Hội nghị giao ban báo chí quý 2/2015 của tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 8/7/2015

Trong quý II, công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, báo Lai Châu, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Lai Châu tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh gắn với biểu dương những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, nổi bật là thu hoạch vụ xuân, chăm sóc các loại cây màu, cây lương thực; đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, các mô hình kinh tế hiệu quả cao; hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn sản xuất tiếp tục được phát hiện, nhân rộng giúp người dân tham khảo học tập. Cổng Thông tin điện tử tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị-xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV; Đại hội Đảng bộ các cấp…

Công tác quản lý Nhà nước về báo chí trong quý II, các cơ quan báo chí và Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, các bản tin, ấn phẩm đã thực hiện tương đối nghiêm túc các quy định của pháp luật về báo chí và những quy định của pháp luật có liên quan. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, qua đó giúp các đơn vị, địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Nội dung thông tin tuyên truyền đảm bảo tính thời sự, thông tin toàn diện, tương đối kịp thời, trung thực và đúng định hướng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận việc đảm bảo an toàn thông tin mạng; đẩy mạnh việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tính chuyên nghiệp trong công tác phỏng vấn, viết tin bài, tác phong làm việc của phóng viên…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh trong quý II các cơ quan báo chí đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh; tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; đăng tải toàn văn bài dự thảo và những góp ý của cán bộ, Nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các cơ quan tuyên truyền phải nhanh chóng nắm bắt tình hình để đưa các sự kiện chính trị của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tôn giáo...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các bản tin, các ấn phẩm mang tính báo chí, các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí; thực hiện đúng định hướng; đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; nội dung thông tin tuyên truyền phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan và thông tin kịp thời các tin tức, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh./.
 

Anh Chanh

Cổng TTĐT Lai Châu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)