Thanh Hóa: Ký kết kế hoạch hợp tác đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT giai đoạn 2014-2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 7/6/2014 vừa qua, tại Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã diễn ra Lễ ký kết kế hoạch hợp tác đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT giai đoạn 2014-2015 giữa Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.


Toàn cảnh Lễ ký kết

Mục đích của Lễ ký kết nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác về lĩnh vực CNTT giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, tăng cường giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng CNTT giữa hai đơn vị, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương.

Theo chương trình hợp tác, hai bên sẽ phối hợp, tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm quản lý Nhà nước, phối hợp xây dựng, triển khai các quy hoạch, cơ chế, chính sách về phát triển và ứng dụng CNTT. Hai Sở sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp Công nghệ trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Tạo liên kết trên các cổng thông tin điện tử của tỉnh Thanh Hóa và Thành phố Hà Nội để quảng bá, tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh về chính sách đầu tư, phát triển kinh tế trên cổng thông tin điện tử của hai địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố  Hà Nội tham gia hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa trong việc đào tạo nhân lực phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa...
 

Phòng Báo chí - Xuất bản (Sở TT&TT Thanh Hóa)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)