Nghệ An: Các cụm trưởng cam kết thi đua năm 2014

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với các cụm trưởng thi đua năm 2014 và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông.


Quang cảnh buổi làm việc

Chủ trì buổi làm việc có ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở; cùng dự có ban Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo UBND huyện và Trưởng  phòng văn hóa thông tin các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu và Tương Dương; Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đã thu được một số kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực báo chí; xuất bản, in, phát hành; Bưu chính; Viễn thông và CNTT. Tuy nhiên, thông tin và truyền thông là một ngành mới, đa ngành, đa lĩnh vực trong khi hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từ tỉnh đến huyện đều mới, đặc biệt cấp huyện chưa có một phòng quản lý chuyên môn độc lập mà còn đặt chung trong phòng văn hóa thông tin… cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông nhìn chung còn thiếu.

Để thực hiện thành công các mục tiêu của chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị từ cơ sở phải thực hiện thành công các đề án "Xây dựng chính quyền Điện tử tỉnh Nghệ An" và Xây dựng tỉnh Nghệ An thành trung tâm CNTT-TT của khu vực, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và triển khai đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 – 2015”. Trong đó, có nội dung tăng cường giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các huyện thông qua hoạt động giao ban công tác quản lý nhà nước chuyên ngành theo các cụm thi đua.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị được phân công cụm trưởng thi đua năm 2014 (các huyện: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Tương Dương) đồng tình với chủ trương thành lập cụm thi đua ngành thông tin và truyền thông giữa các huyện. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về nội dung hoạt động cụm; xây dựng quy chế hoạt động cụm; nội dung thi đua cụm; nội dung trọng tâm cần triển khai trong năm 2014…

Kết luận buổi làm việc, ông Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là đại diện các đơn vị được phân công cụm trưởng năm 2014. Trong việc triển khai hoạt động của cụm, đồng chí giao các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để tổng hợp, ban hành hướng dẫn nội dung hoạt động cụm cụ thể, chi tiết. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kịp thời để các cụm hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

 

Thu Mây - Sở TTTT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)