Bưu điện Yên Bái gắn phong trào thi đua với hoạt động sản xuất kinh doanh

(Mic.gov.vn) - Năm 2013, Công đoàn Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tập trung phát huy vai trò của tổ chức công đoàn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, ổn định việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động.


Cán bộ công nhân viên chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua

Trong năm 2013, Công đoàn Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Ban giám đốc phát động 4 đợt thi đua bán hàng, phát triển dịch vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch hàng quý như: "Năm mới, khí thế mới", "90 ngày đêm nước rút phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 2013"... Các đợt thi đua đều được giao chỉ tiêu tới từng bưu điện huyện, từng phòng chức năng và từng cá nhân, xây dựng cơ chế khuyến khích tiền lương, khen thưởng cho người bán hàng trực tiếp nhằm thúc đẩy cán bộ công nhân viên tích cực bán hàng trong các đợt thi đua.

Triển khai cuộc vận động "Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính" do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát động, công đoàn, chuyên môn, đã phối hợp cụ thể hoá bằng các phong trào như: "Đoàn viên công đoàn cùng chung tay khang trang bưu cục", "Chung tay xây dựng điểm bưu điện văn hoá xã". Thông qua phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, đã có nhiều sáng kiến hợp lý hoá sản xuất được triển khai áp dụng vào thực tế. Trong năm, đã có 11 sáng kiến được xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở, trong đó có 3 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty. Nhiều sáng kiến áp dụng đem lại hiệu quả cao trong đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng chung toàn Bưu điện tỉnh. Các dịch vụ mới của Bưu điện tỉnh cũng đang dần thâm nhập vào thị trường và mang lại hiệu quả cao như huy động tiền gửi tiết kiệm bưu điện, điện hoa, bán bảo hiểm xe máy, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Thông qua các phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của cán bộ công nhân viên chức lao động từ đó có chuyển biến về hành động, tự giác nâng cao chất lượng dịch vụ và tinh thần phục vụ ở mỗi vị trí công tác.

Bên cạnh đó, Công đoàn Bưu điện tỉnh còn đẩy mạnh chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện chính sách an sinh xã hội, tổ chức tham quan, tổ chức đi khám sức khoẻ định kỳ, đóng bảo hiểm đầy đủ, tập huấn an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, thường xuyên tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao, chăm sóc cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Tổng kết hoạt động năm 2013, Công đoàn Bưu điện tỉnh được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động đã góp phần giúp Bưu điện tỉnh hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm với các chỉ tiêu: Tổng doanh thu phát sinh đạt 32,2 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2012; doanh thu tính lương thực hiện gần 24,5 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012. Nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt doanh thu 8,42 tỷ đồng, tăng 5%, nhóm dịch vụ tài chính bưu chính đạt doanh thu cao nhất với 12,6 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch giao, tăng 26% so với năm 2012. Nhóm dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin đạt doanh thu phát sinh 7,6 tỷ đồng. Năng suất lao động đạt 130 triệu đồng/người/năm, thu nhập bình quân đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2014, Công đoàn Bưu điện tỉnh đã đề ra 5 nhóm giải pháp hoạt động thiết thực. Trong đó, Công đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên chức lao động thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Song song với đó thực hiện tốt các chính sách xã hội cho người lao động, và không ngừng xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.
 

Hiền Trang

Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)