Sở TT&TT Thanh Hóa: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014

(Mic.gov.vn) - Sáng 8/1/2014, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các Sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thị, thành phố; các cơ quan báo chí, xuất bản của tỉnh; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị

Năm 2013, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TT&TT; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong toàn ngành đã tạo điều kiện cho ngành thông tin và truyền thông Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc trong năm 2013; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của ngành trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nhiệm vụ của UBND tỉnh và ngành giao trong năm 2013, Sở TT&TT đã tập trung triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của Bộ TT&TT, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý thuộc các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình, thông tin đối ngoại, công nghệ thông tin.

Cụ thể, trong công tác tham mưu ban hành các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt gồm: Quyết định 1789/QĐ-UBND ngày 5/6/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Quyết định 1895/QĐ-UBND ngày 6/6/2013 về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động, nội dung thông tin của đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; Quyết định 2977/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 về việc ban hành Quy chế đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí; Quyết định 3380/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống tư điện tử công vụ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa...
 
Hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương được đẩy mạnh. Các Phòng văn hóa và Thông tin đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và những nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông cụ thể, rõ ràng và phù hợp với thực tế.... Dưới sự chỉ đạo của ngành, các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, các ý kiến và tham luận đều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà ngành TT&TT Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2013, đồng thời cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý trong cấp phép xây dựng các trạm thu phát sóng di động  chưa chặt chẽ; việc đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều khó khăn, thách thức; hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã chưa bền vững; hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã xuống cấp, hư hỏng nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền; tình trạng báo chí đưa tin trùng lặp, thiếu chính xác vẫn còn diễn ra; một số văn bản quản lý trong lĩnh vực viễn thông, CNTT chưa theo kịp thực tiễn phát triển...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi đã ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao vai trò quản lý nhà nước mà Sở TT&TT cùng các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị đã đạt được trên lĩnh vực TT&TT trong năm 2013. Đồng chí  yêu cầu Sở TT&TT và các đơn vị trong toàn ngành cần nỗ lực phấn đấu, tiếp tục phát huy hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2014.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh, Giám đốc Sở TT&TT trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch và ghi nhận những ý kiến đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị và Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu xem xét và có giải pháp trong thời gian tới.

Về phương hướng trong năm 2014, ngành TT&TT tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2014. Đối với ngành TT&TT, tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình công tác của tỉnh; các chương trình hành động của Bộ; thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước từ tỉnh tới địa phương; từng bước củng cố hoàn thiện cơ cấu, nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước;  thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 

Sở TT&TT Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)