Nghệ An: Nghe ý kiến về đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/12/2013, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn FPT về đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, UBND thành phố Vinh.


Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn FPT trình bày khái quát Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An.
 
Trong những năm qua, việc ứng dụng CNTT-TT của tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng CNTT-TT của tỉnh được chú trọng đầu tư xây dựng. Năm 2011, toàn tỉnh có 300.000 máy tính, tốc độ tăng trưởng đạt 33,3%. Các huyện ủy có trung bình 22,62 máy tính/đơn vị, đạt 62,74% cán bộ công chức có máy tính. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có trung bình 119 máy/đơn vị, đạt 93,3% cán bộ công chức có máy tính. 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện ủy nối mạng Lan, mạng Internet… Tuy hạ tầng CNTT-TT phát triển nhanh nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực CNTT chưa đảm bảo; công nghiệp CNTT phát triển còn chậm.

Mục tiêu của đề án được xác định: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng; Ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ; Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên mức độ cao; Đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức và hướng dẫn, giới thiệu cho người dân sử dụng và khai thác tiện ích chính quyền điện tử. Phấn đấu đến hết năm 2018, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng thông tin, triển khai các thành phần cốt lõi, cấu trúc nền tảng của chính quyền điện tử.

Cụ thể, tỉnh có Trung tâm tích hợp dữ liệu đạt tiêu chuẩn, đảm bảo vận hành ổn định hệ thống chính quyền điện tử giai đoạn 2014 - 2018 và giai đoạn tiếp theo; Phấn đấu 100% cán bộ, công chức được trang bị đủ phương tiện làm việc; 100% các đơn vị sở, ban, ngành, huyện, thị hoàn thiện mạng cục bộ, cấp xã, phường tối thiểu có các máy tính kết nối vào hệ thống của tỉnh, có khả năng truy cập đến trung tâm dữ liệu. Các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị được trao đổi dưới dạng điện tử, trên môi trường mạng, trong đó có nhiều văn bản có thể sử dụng chữ ký số; 100% các đơn vị cấp huyện, thành, thị và 80% các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi triển khai đề án tham gia vào hệ thống chính quyền điện tử. Hầu hết các thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp ở dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 02. Phấn đấu 100% lãnh đạo phụ trách về CNTT các đơn vị cấp sở, ngành, huyện được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về chiến lược, tầm nhìn, kỹ năng quản lý CNTT, Chính quyền điện tử…

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Nghệ An tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu; Hoàn thiện mạng diện rộng, kênh giao tiếp nội bộ; Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị cho cán bộ công chức; Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông; Đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT…

Trong buổi làm việc, các đại biểu cũng đã được nghe về Đề án Y tế điện tử.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành đã đóng góp ý kiến về quá trình khảo sát xây dựng Đề án; Việc xây dựng Đề án cần đảm bảo việc tích hợp dữ liệu với các địa phương khác và Trung ương; Cần kế thừa các cơ sở hạ tầng CNTT đã được đầu tư nhằm tránh lãnh phí trong việc thực hiện đề án; Nâng cao khả năng nhận thức của người dân đối với dịch vụ công được triển khai để đạt được hiệu quả…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đánh giá cao việc khảo sát, xây dựng hai Đề án của Tập đoàn FPT và các đơn vị liên quan. Đồng chí đề nghị Tập đoàn FPT cần đánh giá sâu hơn hai Đề án, nêu rõ quan điểm chỉ đạo, phân tích cụ thể các mục tiêu, khảo sát lại số liệu… để hoàn thiện Đề án trước tháng 2/2014; Đồng thời lấy ý kiến góp ý, đánh giá của các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ngành, địa phương. Đồng chí đã giao Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cung cấp số liệu đầy đủ bằng văn bản cho đơn vị tư vấn và giao Sở là đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định lại Đề án trước khi trình UBND tỉnh.

Kim Oanh - Sở TTTT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)