Tỉnh Yên Bái triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý, nhập dữ liệu đối tượng hưởng Bảo hiểm y tế

(Mic.gov.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành, cơ quan có chức năng, xây dựng phần mềm Quản lý, nhập dữ liệu đối tượng bảo hiểm y tế nhằm tránh xảy ra tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế trong những năm vừa qua.


Phần mềm Quản lý, nhập dữ liệu đối tượng bảo hiểm y tế được phát triển trên nền web. Các chức năng đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với yêu cầu thực tế. Các trường hợp trùng các thông tin như: Họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ sẽ được phần mềm thông báo và đưa ra danh sách trùng, đồng thời sẽ tự chọn để đưa người đó vào hưởng chế độ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng có quyền lợi cao hơn,...

Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thị tổ chức Hội nghị tập huấn và hướng dẫn nhập danh sách đối tượng hưởng bảo hiểm y tế vào phần mềm, rà soát danh sách trùng, danh sách sai, lỗi, hướng dẫn việc trình, duyệt và kết xuất các báo cáo. Đồng thời hướng dẫn việc nhập thẻ và quản lý thẻ bảo hiểm y tế sau này.

Qua tập huấn, các cán bộ của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, cán bộ các xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thị đã được nhận tài khoản trên phần mềm, thực hiện việc nhập, trình duyệt và sử dụng các chức năng của phần mềm Quản lý, nhập dữ liệu đối tượng hưởng bảo hiểm y tế.

Trong những ngày tới, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Yên Bái sẽ cử một cán bộ thường trực tại mỗi huyện, thị để phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ các xã, phường, thị trấn nhập danh sách các đối tượng hưởng bảo hiểm y tế vào phần mềm. Dự kiến ngày 5/12/2013 toàn bộ các xã sẽ hoàn thành việc nhập dữ liệu đối tượng hưởng bảo hiểm y tế.

Như vậy, tính đến hết ngày 29/11/2013, đã có 200 cán bộ của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, cán bộ của các xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thị trong tỉnh được tập huấn sử dụng phần mềm. Riêng thành phố Yên Bái sẽ tập huấn và hướng dẫn sử dụng vào ngày 4/12/2013.

Từ năm 2014, việc theo dõi danh sách người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, việc cấp bổ sung thường xuyên hoặc thay đổi thẻ bảo hiểm y tế sẽ được các xã, phường, thị trấn và các huyện, thị, thành phố cập nhật và theo dõi trực tiếp trên phần mềm.

Việc đưa phần mềm quản lý, nhập dữ liệu bảo hiểm y tế vào sử dụng sẽ tránh được trùng bảo hiểm, giúp việc cấp, đổi thẻ được nhanh chóng, tránh sai xót, làm ảnh hưởng đến tâm lý người sử dụng thẻ và thất thoát kinh phí của Nhà nước. Đồng thời giúp cơ quan nhà nước quản lý tốt việc cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh./.
 

Hoàng Hà- Trung tâm CNTT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)