Yên Bái bàn giao và hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý điều hành

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/10/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã tổ chức hội nghị bàn giao và hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên phần mềm Quản lý điều hành cho các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông. Dự hội nghị có các đồng chí Ban giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, lãnh đạo Trung tâm Cổng thông tin điện tử, Báo Yên Bái, phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ), lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở, trưởng các phòng Văn hoá thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Toàn cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý điều hành cho trên 22 cơ quan, đơn vị, sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố. Việc ứng dụng phần mềm đã mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả rõ rệt trong chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp tại mỗi đơn vị. Trên cơ sở đó, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) đã nghiên cứu, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, tích hợp thành công chữ ký số vào phần mềm Quản lý điều hành để triển khai ứng dụng trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông giới thiệu khái quát thông tin và quy trình sử dụng chữ ký số. Đồng thời, buổi làm việc đã hướng dẫn cụ thể việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng để xác thực thông tin, chứng thực chữ ký số, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Nhiều đại biểu đã trao đổi, thảo luận và hiểu rõ hơn về việc ứng dụng chữ ký số trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước.

Việc sử dụng chữ ký số sẽ góp phần giảm thủ tục hành chính, thời gian luân chuyển, chi phí giấy tờ trong quản lý công văn; đẩy nhanh các giao dịch điện tử đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, từng bước giảm dần việc gửi (nhận) văn bản bằng giấy để chuyển sang gửi (nhận) bằng văn bản điện tử.

Đây là hội nghị đầu tiên triển khai chữ ký số cho các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông, từ đó thí điểm để nhân rộng tới các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn, tiến tới gửi và nhận văn bản điện tử liên thông giữa các ngành trong tỉnh.
 

Hiền Trang

Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)