Bắc Kạn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Trong buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26/8/2013, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn Hoàng Thị Hỵ cho biết: tại Bắc Kạn, ứng dụng CNTT được coi là một nhân tố quan trọng trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.


Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được áp dụng thường xuyên theo văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở đã triển khai, hoàn thành việc lắp đặt hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh kết nối UBND tỉnh với 07 UBND huyện thông qua hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, giảm chi phí hội họp và thời gian đi lại.

Cơ sở hạ tầng thông tin Bắc Kạn ngày càng hoàn thiện: 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có mạng LAN; 100% các cơ quan của Đảng, nhà nước cấp tỉnh và huyện kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; hơn 90% cán bộ, công chức được trang bị máy tính để làm việc; 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện kết nối Internet tốc độ cao ADSL và phát thanh truyền hình; 83 % máy tính của cơ quan nhà nước kết nối mạng Internet;...

Hiện tại Bắc Kạn đã có 95% cán bộ, công chức, viên chức của 27/28 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị được trang bị thư điện tử công vụ tại địa chỉ @backan.gov.vn. Riêng ngành giáo dục và đào tạo sử dụng hệ thống thư điện tử riêng theo ngành dọc với khoảng 1.900 tài khoản; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị được trang bị phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice). Các đơn vị có website riêng đều có đường link đưa phần mềm ra ngoài Internet phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tra cứu văn bản, theo dõi, xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực cũng như máy móc, nhưng các đơn vị đã nỗ lực khai thác hiệu quả chức năng xử lý, duyệt văn bản của lãnh đạo và việc tiếp nhận, xử lý văn bản, trình lãnh đạo phê duyệt của chuyên viên trên môi trường mạng qua phần mềm. Đến nay, tỉnh có 23/28 đơn vị chiếm 82% các đơn vị đã xây dựng Trang/cổng thông tin điện tử. Còn lại 05 đơn vị đã có kế hoạch xây dựng trong năm 2013 và đang triển khai thực hiện. Các trang/cổng TTĐT đã cung cấp công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ và chính xác trên môi trường mạng những thông tin theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ. Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp qua cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị đã được thực hiện. Chủ yếu tới nay mới chỉ cung cấp dịch vụ công ở mức độ 2 và 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong tổng số 1.306 dịch vụ thuộc phạm vi xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến được đưa vào sử dụng từ năm 2010, đến nay vẫn đang hoạt động ổn định. Từ đầu năm 2013, vẫn thực hiện triển khai một số cuộc họp thông qua hệ thống, giúp tiết kiệm nhiều thời gian, kinh phí tổ chức các cuộc họp tập trung tại tỉnh.
 
Phát triển nguồn nhân lực CNTT

Thời gian qua, trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT, tỉnh đã có một số cố gắng nhất định nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh chú trọng tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về CNTT cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên thực hiện công tác đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm, khai thác hệ thống mạng LAN, khai thác sử dụng Internet, đào tạo cấp chứng chỉ tin học mã nguồn mở, quản trị mạng... cho các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh.

Tuy nhiên, là một ngành đặc thù, hiện nay vẫn rất cần có chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực CNTT có trình độ, cán bộ chuyên trách. Hiện tại tỉnh Bắc Kạn đang từng bước thực hiện Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2015 định hướng năm 2020 và kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011 - 2015.
 
Trong 5 năm qua, nguồn kinh phí tỉnh đã đầu tư cho các dự án: Xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh, nâng cấp hệ thống tích hợp dữ liệu của tỉnh, nâng cấp và phát triển phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, nhân rộng hệ thống chính quyền điện tử tại UBND các huyện, triển khai phần mềm mà nguồn mở … Riêng hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được đầu tư bằng nguồn vốn khoa học công nghệ tỉnh với tổng kinh phí là 3,6 tỷ đồng. Việc mua sắm thiết bị và phần mềm CNTT đều do các đơn vị sử dụng nguồn chi thường xuyên để thực hiện.

Hiện tại, Bắc Kạn đã ban hành được nghị quyết về CNTT, cùng với việc tìm kinh phí đầu tư cho hoạt động ứng dụng CNTT, tỉnh đang đẩy mạnh việc triển khai các dự án CNTT đồng bộ và hiệu quả.
 

Bùi Giang - Phi Hổ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)