Ký kết phối hợp tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại điểm bưu điện văn hóa xã

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 31/7/2013 tại Hải Dương đã diễn tra ký kết Chương trình phối hợp trong công tác tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013 – 2020 theo Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông. Tới dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin 12 huyện/thị xã, thành phố tỉnh Hải Dương…


Hình ảnh ký kết giữa hai Sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020 là một chương trình có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, phát triển văn hóa đọc của cả nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng.
 
Tại hội nghị, đa số các ý kiến của các đại biểu đều nhận định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị cần tập trung triển khai trong thời gian tới mặc dù có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, chất lượng nguồn nhân lực, công tác quản lý hiện nay…..
 
Ông Nguyễn Quang Hảo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: trên cơ sở chương trình ký kết giữa các ngành, đơn vị, các bên căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình sẽ phải tiếp tục cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn triển khai về nội dung này sao cho có hiệu quả và chất lượng. Để làm được việc này, trước tiên cần phải tích cực tuyên truyền qua nhiều hình thức như viết bài đăng lên các trang báo, tạp chí, website, cổng thông tin điện tử để người dân hiểu và đồng thuận cao.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lương Văn Cầu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc 2 Sở chuẩn bị xây dựng các văn bản để triển khai và đưa vào nội dung chuyên môn hàng năm của các phòng, ban. Nhân dịp này, Giám đốc Sở cũng đề nghị rà soát mô hình hoạt động của thư viện cấp huyện để phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu hôm nay, lãnh đạo 2 Sở sẽ tiếp thu ý kiến và có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh và 2 Bộ để xin ý kiến triển khai.
 

Thái Sơn - Sở TT&TT Hải Dương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)