Bắc Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết trung ương 5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

(Mic.gov.vn) - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết trung ương 5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, góp phần tuyên truyền, quảng bá những nét đẹp truyền thống về mảnh đất và con người Bắc Ninh tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.


Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh Bắc Ninh tác nghiệp tại một chương trình về văn hóa của tỉnh.

Đặc biệt là từ khi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh được thành lập, Sở đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan như: Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quy chế giao ban công tác quản lý nhà nước về báo chí; ban hành Đề án hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015; Xây dựng Đề án nâng cao hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở; xây dựng Quy định chế độ nhuận bút, tin bài trên địa bàn tỉnh; Công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố đề nghị kiểm tra thu hồi xuất bản phẩm có nội dung vi phạm…

Bên cạnh đó, Sở cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, biên tập và viết tin bài trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần. Hàng quý, Sở còn tổ chức giao ban báo chí xuất bản với các cơ quan báo chí, Đài PT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có xuất bản bản tin để định hướng công tác thông tin, tuyên truyền nói chung, lĩnh vực văn hóa nói riêng; chỉ đạo các cơ quan Báo chí - Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản, Chỉ thị của UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán cổ truyền hàng năm của dân tộc… Các cơ quan như: Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài PT các huyện thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có xuất bản bản tin đều xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng hợp lý để tuyên truyền về văn hóa Bắc Ninh. Hiện tại, toàn tỉnh đã có hàng nghìn lượt tin, bài, phóng sự, ảnh về thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa VIII).

Bên cạnh những tin, bài, ảnh, những ấn phẩm xuất bản tuyên truyền có hiệu quả về Nghị quyết TW 5 vẫn còn xuất hiện một số tin, bài, ảnh, những ấn phẩm xuất bản  nhập khẩu có nội dung và hình thức chưa phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Để góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết TW5 (Khóa VIII) vào cuộc sống, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức phát động các cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật có chủ đề “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”;

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh tuyên truyền có hiệu quả các nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Đặc biệt là tuyên truyền về năm quan điểm chỉ đạo cơ bản, mười nhiệm vụ cụ thể và ba giải pháp lớn xây dựng và phát triển văn hóa của Nghị quyết; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 20, Nghị quyết 22 của HĐND Tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tuyên truyền những nét đẹp truyền thống về mảnh đất và con người Bắc Ninh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị văn minh, hiện đại và phát triển.
      

 

Hữu Thắng

Sở TT&TT Bắc Ninh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)