Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn về tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 29/5/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII đã tổ chức hội nghị tập huấn về tần số vô tuyến điện. Hơn 50 cán bộ là đại diện của các phòng Văn hóa, các đơn vị sử dụng thiết bị phát sóng tần số vô tuyến điện (bộ đàm) và cán bộ phụ trách các trạm truyền thanh không dây trên địa bàn đã tham dự hội nghị.


Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23/11/2009 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2010; nghị định số 51/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện; chỉ thị 04/CT-BTTTT ngày 11/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác quản lý kiểm tra việc sử dụng điện thoại đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin vô tuyến điện; phổ biến chỉ thị 04/2012/CT-UBND ngày 21/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục cấp phép sử dụng tần số và thiết bị cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tần số và thiết bị cũng được phổ biến cụ thể tại lớp tập huấn. Thông qua lớp tập huấn, các quy định đã được giải đáp khá chi tiết như quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 119 đơn vị truyền thanh không dây cấp xã, tuy nhiên số trạm được cấp phép chỉ chiếm 1/4 số đơn vị sử dụng, một phần do các đơn vị sử dụng chưa hiểu biết về Luật tần số vô tuyến điện.

Duy Hữu

Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)